Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Replik av Rättsmedicinalverket

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

Rättsmedicinalverket följer ständigt den vetenskapliga utvecklingen inom området och kommer som ett led i detta analysera även den aktuella artikeln.

Det kan i sammanhanget även nämnas att nästan alla länder som kartläggs i EASO (European asylum support office) använder radiologiska metoder för medicinsk åldersbedömning, trots metodernas begränsningar; att det enligt SBU:s genomlysning från 2016 saknas vetenskapligt stöd för icke radiologiska metoder för åldersbedömning; att det enligt gällande rätt är det den asylsökande som ska göra sin ålder sannolik; samt att det vore olyckligt om unga asylsökande skulle fråntas möjligheten att styrka sin underårighet.

Kommentarer