Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Fortsatt brist på AT-platser

Väntetiderna för att tjänstgöra som AT-läkare är fortfarande långa och bristen på platser är stor. I genomsnitt tar det 10,2 månader för nyutexaminerade läkare att få en AT-plats, enligt en rapport från Sveriges yngre läkares förening (Sylf).

Annons:

– Man har inte tagit sitt ansvar från regioner och landsting tidigare, och sett till att man har nog med platser. I hälso- och sjukvårdslagen har det länge stått att antalet platser ska vara såpass många att man kan få en AT-tjänst direkt efter examen, säger Sylf:s vice ordförande Anne Liljedahl.

– I Stockholm och de andra storstäderna är väntetiden oftast längre. Kan man flytta på sig och göra AT-tjänst vid ett mindre landsting så kan det gå fortare, men det kan ju vara svårt om man rotat sig och har familj.

Den längsta väntetid hon hört talas om är tre och ett halvt år.

Stockholm läns landsting har längst väntetid, 18,5 månader, följt av Uppsala län på 18 månader. Därefter kommer Jämtland Härjedalen och Västmanland med strax över 12 månader.

Kortast väntan är det i länen Jönköping, Västernorrland och Kalmar, som alla ligger på drygt sex månader. Totalt finns det 1 472 AT-platser, vilket enligt Sylfs beräkning inte motsvarar behovet.

– Det är svårt att räkna exakt på hur många platser som behövs, då många kommer utifrån Sverige och har studerat på andra platser. Men enligt våra beräkningar behövs åtminstone 500 platser till, säger Anne Liljedahl.

Stockholm län har flest platser, 226, men sett till befolkningsmängden erbjuder länet minst antal platser. Gotland har med sina 16 AT-platser flest platser per invånare.

Rapporten visar att väntetiderna ökade i 12 av 21 landsting jämfört med 2017.

Relaterat material
Brist på AT-platser skapar frustration

Kommentarer