Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Region Skåne och Vårdförbundet överens

Efter två år och närmast strandade förhandlingar har Region Skåne och Vårdförbundet i Skåne till slut enats om gemensamma arbetstidsavtal.

Annons:

Avtalen gäller sjuksköterskor inom förlossnings-, intensiv-, akut-, barnakut- och neonatalvård samt operation och anestesi. Det var i december 2016 som Vårdförbundet tecknade ett centralt med SKL, som reglerade nattjänstgöring. Sjuksköterskorna på bland annat operation i Skåne hade då egna lokala arbetstidsmodeller och det centrala avtalet innebar försämringar i återhämtningstid efter nattarbete.

Region Skånes hantering kring avtalet och bland annat operationssjuksköterskorna i Helsingborg ledde till stort missnöje bland medarbetarna och att många sade upp sig, något som Dagens Medicin skrivit om. I höstas hade förhandlingarna, trots möten varje vecka, gått i stå.  

Med det avtal som nu till slut tecknats blir det lika villkor för samma verksamhet oavsett var arbetet sker i regionen. Enheter av samma slag, som iva eller akutmottagningar, får samma avtal. Enda undantaget blir operation i Lund och neonatalavdelningen i Malmö som behåller tidigare avtal, skriver Vårdfokus.  

– Det känns väldigt bra att vi nu har kommit i hamn med denna viktiga fråga som gör att sjuksköterskor får samma villkor oavsett på vilket sjukhus de arbetar, säger Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

– Ett verksamhetsanpassat avtal om arbetstidsförläggning med fokus på återhämtning för nattarbete och rotation mellan dag och natt är ett bra första steg i den rad åtgärder som krävs för att lösa det växande kompetensbortfallet, säger Dana Breicht, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne, i samma pressmeddelande.

”En samtidig kraftfull satsning på kompetensförsörjnings- och bemanningsfrågor är ett måste för att avtalen ska få avsedd effekt för våra medlemmar”, skriver Vårdförbundet Skåne på sin hemsida.

Införandet av avtalet ska vara klart senast 31 december 2019.

Relaterat material

Kommentarer