Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Yvonne Brandberg, professor, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska institutet Solna, och ordförande i Strål­s­äkerhets­myndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Yvonne Brandberg, professor, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska institutet Solna, och ordförande i Strål­s­äkerhets­myndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

”Inte lika tydliga bevis för samband”

Det finns en anledning till att Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor inte nämner merkelcellscarcinom i sina ­rapporter, skriver Yvonne Brandberg i en replik.

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

I Dagens Medicin nr 1–4/19 påpekar Margareta Haag, ord­förande för patientorganisationen Nätverket mot cancer, att Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor inte nämner ­merkelcellscarcinom i sina ­rapporter.

Det är helt korrekt. Anledningen är att det inte finns lika tydliga bevis som vid annan hudcancer om att UV-strålning är orsaken. 51 procent av merkelcellscarcinom­fallen uppträder på huvud och hals, därför tolkas det som att det är UV-strålning som är orsaken, men virus är också inblandat.

Relaterat material
”Prata om all slags hudcancer – året runt”

Kommentarer