Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Erika Ullberg.

Erika Ullberg.

S: Inför karantänsregler i Region Stockholm

Politiker och topptjänstemän ska inte kunna gå direkt från förtroendeuppdrag till näringslivet. Därför borde Region Stockholm införa karantänsregler, anser Erika Ullberg (S) i en motion.

Annons:

I motionen, som lämnats i till regionfullmäktige, skriver oppsitionsregionrådet att det inte är rimligt att personer snabbt kan gå från att vara beslutsfattare i en upphandling till att arbeta för det berörda företaget. Bakgrunden är bland annat Filippa Reinfeldts övergång från rollen som sjukvårdslandstingsråd till vårdföretaget Aleris som regionen har avtal med.

”Så kallade 'svängdörrar' där en person plötsligt bytt sida av upphandlingsbordet kan underminera förtroendet för beslut om skattemedel”, skriver Erika Ullberg i motionen. Hon vill se samma typ av regler som gäller på statlig nivå sedan 1 juli 2018. De innebär att ministrar och statssekreterare inte får påbörja ett nytt uppdrag, en ny anställning eller en ny näringsverksamhet upp till tolv månader efter det att regeringsuppdraget avslutats.

Att en förtroendevald har tillgång till information och handlingar kan innebära problem vid en direkt övergång. Erika Ullberg pekar på risken att beslut tas i förhoppning om en senare anställning hos något av de bolag som tjänat på beslutet.

Frågan har lyfts i motioner flera gånger tidigare i dåvarande landstinget. 2012 motionerade Vänsterpartiet i frågan och partiet återkom även 2015, men utan att få gehör.

Relaterat material

Kommentarer