Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Johan Adelgren

Ivo granskar Danderyd efter dödsfall

Sjukhuset följde inte rekommendationen från neurokirurgen. Inspektionen för vård och omsorg inleder nu en tillsyn av kirurgkliniken vid Danderyds sjukhus.

Annons:

Bakgrunden är en händelse där en patient sökte vård på sjukhuset efter ett fall med slag mot huvudet. Undersökningar visade en blödning mellan skallbenet och hjärnan och den behandlande läkaren vid Danderyds sjukhus tog kontakt med neurokirurgen vid Karolinska universitetssjukhuset. Efter elva timmars observation skrevs patienten ut men återkom efter ett par timmar i försämrat skick och avled sedan efter ett par dagars vård. Allt enligt den lex Maria-anmälan som gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Enligt anmälan hade neurokirurgen rekommenderat att patienten sattes in på behandling som motverkade effekten av de blodförtunnande läkemedel patienten hade sedan tidigare. Den rekommendationen följdes dock aldrig då den utskrivande läkaren inte läste anteckningen från neurokirurgen utan förlitade sig på en anteckning från kirurgjouren.

I sin analys av händelsen skriver Danderyds sjukhus att vårdplatsbristen medförde att patienten fick en kort vårdtid, vilket bedöms ha varit en bidragande orsak till det inträffade. Även svårigheten att läsa journalanteckningar från andra vårdgivare lyfts fram.

Trots att Danderyds sjukhus identifierat dessa brister inleder Ivo en tillsyn då myndigheten anser att sjukhuset inte utrett händelsen i nödvändig omfattning. Enligt Ivo framgår det till exempel inte varför ingen, utöver neurokirurgen, reagerat på patientens ökade blödningsbenägenhet.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler