Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Kol-utbildning får hedersomnämnande

På Skaraborgs sjukhus har företrädare från 13 olika professioner gått samman för att skapa en patientutbildning för kol som utgår från patientens behov.

Annons:

Juryns motivering

För att med 13 vårdprofessioners imponerande bredd och ett personcentrerat arbetssätt ha sytt ett digitalt lapptäcke av kunskap som underlättar livet med en kronisk sjukdom. Genom evidensbaserad egenvård om fysisk, psykisk, sexuell och existentiell hälsa görs verktygen för att klara vardagen mer tillgängliga för en angelägen patientgrupp.

Margaretha Lundin, kurator vid kol-teamet på Skaraborgs sjukhus, beskriver insikten från 2013 som ett etiskt dilemma. Det var då kol-teamet insåg att långtifrån alla sjukhusets kol-patienter och närstående fick ta del av den dåvarande patientutbildningen, för en sjukdom som WHO befarar kommer vara den tredje dödligaste sjukdomen 2030.

– Vi hade patientutbildning max två gånger per år och det var ett fåtal personer som fick ta del av den, säger Margaretha Lundin.

Det blev startskottet på arbetet med att ta fram en digital utbildning, som i dag går under namnet Kolinfo. Företrädare från 13 olika yrkesprofessioner har varit inblandade i att ta fram utbildningen som har ett holistiskt grepp med egenvårdtips. På hemsidan finns filmer och information kring teman som tandhälsa, sexuell hälsa och existentiell hälsa.

Men innan utbildningen lanserades bjöds patienter med kol in för att tycka till om materialet.

– Under våra workshops med patienterna förstod vi att det vi tyckte var bra att veta inte helt överensstämde med vad de tyckte utifrån deras behov, säger Margaretha Lundin.

Prisad. Margaretha Lundin var med och startade kol-utbildningen på Skaraborgs sjukhus, som nu får hedersomnämnande av juryn som utser Årets brobyggare.

Efter några tillägg och strykningar hade patienternas medverkan transformerat om utbildningen från professionsinriktat till en utbildning utifrån deras behov, som Margaretha Lundin uttrycker det.

Framöver finns en önskan att utveckla teman kring sömn och hjärtsvikt, som är en vanlig sjukdom för patienter med kol.

– En välinformerad patient höjer vårdkvaliteten, sin egen livskvalitet och det kan vara kostnadseffektivt på sikt. Vi har med den här utbildningen visat att det går att effektivisera vården utan att patienter kommer i kläm.

Relaterat material
Norrtäljemodellen är Årets brobyggare
Bro mellan kommun och region prisas

Kommentarer