Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Rikard Berglund

Socialstyrelsen får 15 miljoner för arbetet med psykisk hälsa

15 miljoner kronor. Det får Socialstyrelsen för att göra insatser för bättre psykisk hälsa.

Annons:

Regeringsuppdraget, som beslutades under torsdagen, innebär att Socialstyrelsen ska utveckla och sprida kunskap till landets regioner och kommuner. I regeringens beslut framgår det att kunskapsspridningen ska ske genom samverkan med lokala stödstrukturer. Som exempel nämns samverkan i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård, både mellan kommuner och mellan kommuner och regioner. Den 15 miljonerna avser arbetet under 2019.

Uppdraget ska slutredovisas i mars 2021 och delredovisas i april 2020.

Kommentarer