Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Henrik Fritzon.

Henrik Fritzon. Bild: Per Wilkens, Thinkstock

Revisorerna: Skånes budget inte realistisk

Region Skånes sjukvårdsbudget 2018 var inte realistisk. Det konstaterar revisorerna och riktar återigen allvarlig kritik mot den tidigare regionledningen och sjukvårdsnämnderna. 

Annons:

Revisionsberättelsen för 2018 är ingen munter läsning för den tidigare ledningen i Region Skåne. Regionen klarar varken det långsiktiga eller det kortsiktiga resultatmålet, och de besparingsåtgärder som gjorts räcker inte. Kostnaderna ökar också betydligt mer än budgeterat och verksamheterna klarar inte av att nå de mål som politikerna tagit beslut om, samtidigt som tillgängligheten i vården minskar.

Regionen har ett flerårigt ekonomiskt underskott sedan tidigare och revisorerna är skarpa i sin kritik av hur ekonomin hanterats, både på regionledningsnivå och i sjukvårdsnämnderna.

”Vår bedömning är att den för sjukvården upprättade budgeten för 2018 inte var realistisk. Kostnadsvolymen är för stor i relation till beslutad budget. Det är uppenbart att intäkter och kostnader inte står i proportion till varandra”, skriver revisorerna, som vill se åtgärder för att få en ekonomi i balans och uppnådda verksamhetsmål. Tre års samlade underskott innebär att regionen har ett återställningskrav på 1,8 miljarder, som ska vara nollat inom de tre kommande åren.

”Mot bakgrund av detta och tidigare års kritik, riktar vi även i år allvarlig kritik mot regionstyrelsen”, skriver revisorerna, som ändå föreslår att regionstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarfrihet.

Efter valet blev det maktskifte i regionen och när de fyra allianspartierna tog över i oktober vållade ekonomin debatt.

”Nästan ett råttbo”, konstaterade regonstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) då. Regionen var också en av tre som höjde skatten vid årsskiftet.

Nuvarande oppositionsrådet Henrik Fritzon (S) säger att revisorerna gjort i det närmaste en politisk markering i sin kritik, genom att i princip säga att sjukvården varit underfinansierad.

– Det är väl lite utanför deras uppdrag att göra det, men i grunden delar jag deras uppfattning. Det var därför vi föreslog skattehöjning tre år i rad, men de övriga partierna röstade emot. 

Revisorerna påpekar att de riktat kritik även tidigare år. Vad skulle ni ha gjort annorlunda?
– Den skånska sjukvården behöver mer resurser. Vi har gjort effektiviseringar och har haft kostnadskontroll, men det räcker inte. Vi behöver få ut mer vård för varje skattkrona.

Även de tre sjukvårdsnämnderna Kryh, Sus och Sund får revisionskritik. Samtliga redovisar stora underskott, vilket revisorerna menar visar på en svag ekonomisk styrning.

”Vi anser att de ekonomiska underskotten och bristerna i den verksamhetsmässiga styrningen är betydande” skriver revisorerna.

Revisionsberättelsen ska behandlas av regionfullmäktige den 9 april.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler