Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Genrebild

Genrebild Bild: Getty Images

Lättlurade äldre kan vara riskgrupp att bli dementa

Äldre personer som enligt ett test hade dålig förmåga att känna igen bedrägerier hade som grupp betraktad ökad risk att senare drabbas av både mild kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom, enligt en studie i tidskriften Annals of Internal Medicine.

Annons:

Amerikanska forskare har följt upp 935 personer som i början av studien fick svara på ett ”scam awareness questionnaire”. Detta formulär mätte till exempel intresse för potentiellt riskabla investeringar och hur öppna deltagarna var för olika säljargument. Höga poäng anses innebära sämre förmåga att känna igen bedrägerier.

Inga av deltagarna hade en diagnos på demens vid studiens start men sex år senare hade flera personer insjuknat – och ju högre poäng de hade på bedrägeritestet desto större var denna risk.

Bland den tiondel som hade bäst förmåga att känna igen bedrägerier var det årliga insjuknandet i Alzheimers sjukdom 1,1 procent, jämfört med 4,2 procent i den tiondel med sämst sådan förmåga. Kopplingen kvarstod även när forskarna justerade för deras ”globala kognitiva funktion” vid början av studien.

Det fanns liknande samband till risk att utveckla mild kognitiv svikt, som kan vara ett förstadium till demens. Vidare fanns det också kopplingar till låg förmåga att känna igen bedrägerier och sannolikhet att ha för alzheimer typiska ansamlingar av proteiner i hjärnan, som beta-amyloid och tau.

Forskarna spekulerar i att minskad förmåga att känna igen bedrägerier kan vara ett tidigt steg i en utveckling som leder till åldersrelaterad neurodegenerativ sjukdom. Enligt denna teori kräver förmågan flera sociala och kognitiva färdigheter där brister alltså skulle kunna ge utslag innan traditionella kognitionstester. Men testet de använt är än så länge inte tillräckligt validerat för att kunna förutsäga olika individers risk att drabbas av kognitiv nedsättning, påpekar forskarna. 

De lyfter också fram att studien har flera begränsningar, som kort uppföljningstid, en ganska homogen vit studiedeltagargrupp samt att det inte är säkert att personer som enligt testet har dålig förmåga att känna igen bedrägerier faktiskt oftare drabbas av sådana.

Deltagarna i studien hade en medianålder på 82 år. De bodde i och kring Chicago i USA.

Läs abstract till studien:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler