Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Utredare Harriet Wallberg.

Utredare Harriet Wallberg. Bild: Linda Berglund

Undersköterskor föreslås få skyddad yrkestitel

Ingen egen legitimation, men en skyddad yrkestitel som undersköterska. Det föreslår regeringens särskilda utredare Harriet Wallberg i dag, måndag.

Annons:

Den föreslagna regleringen innebär att det bara är personer med en viss utbildning eller kompetens som får använda titeln undersköterska. Dagens undersköterskeutbildning spretar, framför allt inom vuxenutbildningen, och föreslås därför bli mer sammanhållen och leda till en ny undersköterskeexamen, något som Skolverket föreslog i slutet av förra året. 

De som redan arbetar som undersköterskor ska kunna få sin utbildning validerad. För att kunna ansöka om yrkestiteln ska undersköterskan ha en gymnasieexamen inom vård och omsorg eller motsvarande vuxenutbildning.

– Det man efterfrågar i vår kartläggning är bättre utbildad personal. Språkkunskaper och medicinsk kunskap måste förbättras, säger utredaren Harriet Wallberg, till Dagens Medicin.

Yrkestiteln skyddas från 1 januari 2025 enligt förslaget. Valideringen av äldre utbildningar ska kunna ske tidigare än så. Själva ansökan om den skyddade yrkestiteln för den med en äldre utbildning ska ske inom fem år efter införandet.

– Vi pekar inte ut vilken myndighet som ska ansvara för valideringen eftersom det finns flera tänkbara, till exempel Skolverket eller Myndigheten för yrkeshögskolan. Själva valideringen kan komma att ske ute på arbetsplatserna, säger Harriet Wallberg.

Socialstyrelsen kommer dock vara den myndighet som ansvarar för yrket och den som obehörigt använder sig av titeln undersköterska ska, enligt utredningens förlag, straffas med böter.

Våren 2017 presenterade utredaren Susanne Rolfner Suvanto sin äldreomsorgsutredning, där hon menade att legitimation var den bästa vägen att gå för att stärkas professionaliseringen. Att den här utredningen inte kommer till samma slutsats har flera förklaringar, bland annat de kriterier för legitimationsyrken som finns sedan 1998. De handlar om självständigt arbete, att ansvara för medicinsk säkerhet, att ställa diagnoser och föreslå behandling samt att yrket ska ligga på högskolenivå.

– Vi har svårt att se att undersköterskeyrket når upp till kriterierna. Vi står bakom dem och tycker inte att de behöver ändras eftersom vi kan uppnå ökad kvalitet och säkerhet med en skyddad yrkestitel, säger Harriet Wallberg.

Utredningen kommer nu att skickas på remiss.

Ann-Charlotte Sidvall, ombudsman på Kommunal, säger att fackförbundet spontant ser både positiva och negativa saker med utredningens förslag. Till den positiva sidan hör den sammanhållna utbildningen.

– Den är bra för medlemmarna, kvaliteten och patientsäkerheten.

Vad som är negativt vill hon inte specificera utan svarar att Kommunal nu ska analysera utredningens förslag och sedan lämna sina synpunkter under den kommande remissvändan. Samtidigt har Kommunal ett kongressbeslut på att förbundet ska verka för en yrkeslegitimation, påminner hon. Nu föreslås bara en skyddad yrkestitel.

– Som vi ser så räcker inte det, säger Ann-Charlotte Sidvall.

Hon efterlyser också en tydligare koppling mellan yrket och vissa specifika arbetsuppgifter, något som, enligt Ann-Charlotte Sidvall, inte togs upp i utredningsförslaget.

Tror du att en skyddad titel kan påverka villkoren i yrket?
– Det hoppas vi. Vi måste analysera utredningen men på sikt hoppas vi att det ska ge mer pengar i plånboken. Absolut.

Det är mycket ovanligt med skyddad titel bland de yrkesgrupper som Kommunal organiserar men Ann-Charlotte Sidvall tror inte att utredningens förslag kan leda till att undersköterskorna som grupp skulle välja att organisera sig annorlunda och lämna förbundet.

– Nej, det ser vi inte.

Fakta: Utredningens förslag

År 2017 fanns det cirka 183 000 undersköterskor i Sverige. 

Utredare Harriet Wallberg uppskattar att så många som hälften av de 183 000 kommer att behöva genomgå en validering för att få den nya skyddade yrkestiteln.

Mellan 2025 och 2030 ska personer med äldre utbildning kunna ansöka om den skyddade titeln.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.


Relaterat material

Kommentarer