Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Kräver mer kunskap om unga med könsdysfori

Regeringen måste ta fram mer kunskap om könsdysfori hos barn och ungdomar. Det kräver Statens medicinsk-etiska råd, Smer.

Annons:

I en skrivelse till socialdepartementet föreslår Smer att regeringen ger tre myndigheter i uppdrag att stärka kunskapen om hur könsdysfori utreds och behandlas.

Bakgrunden är att antalet barn och unga som söker vård för könsdysfori ökat kraftigt de senaste åren, framför allt gäller det unga flickor. Motsvarande ökning ses i många höginkomstländer. 

Smer konstaterar att det finns kunskapsluckor och föreslår att Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får i uppdrag att stärka det vetenskapliga underlaget. I det ingår också att ta reda på vad som är känt om hur vanligt det är att barn eller unga som påbörjat behandling ångrar sig.

Kommentarer