Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Madeleine Liljegren.

Madeleine Liljegren.

”Jag tror att folk börjar tröttna på att jobba över gratis”

Madeleine Liljegren tog i helgen över ordförandeposten i Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

Annons:

Vem är du?
– Jag är ST-läkare i psykiatri inom Psykiatri nordväst i Stockholm och disputerade vid Lunds universitet förra året med en avhandling om dementa personer som begår brott eller uppvisar antisociala beteenden. Jag har varit aktiv inom Läkarförbundet sedan 2009 och ordförande för Sylf Stockholm 2014–2016. Jag hoppas också i framtiden kunna dubbelspecialisera mig inom neurologi också.

Varför vill du bli ordförande i Sylf?
– Sylf är en fantastiskt bra organisation och när man får en så fin fråga kände jag att det här är för roligt för att tacka nej till.

Vilken fråga är viktigast för Sylf att driva framåt?
– Jag har svårt att välja en specifik fråga. Men jag tycker mig känna av de senaste åren att de här frågorna om arbetsmiljö och löner seglat upp mycket högre på agendan. Jag tror att folk börjar tröttna på att jobba över gratis, att man känner att man inte får något för det man gör och framför allt att man inte har något inflytande över sin egen arbetssituation med ökande administration. Jag tycker mig se en växande frustration som inte fanns för några år sedan.

Och vad kan Sylf göra åt det?
– Bra fråga. Självklart är det lokalfackliga arbetet viktigt, men jag tror att om det finns fler yngre läkare på formella chefspositioner så skulle den här trenden med avprofessionalisering kunna vända.

Kommentarer