Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Läkaresällskapet tar fram ny klimatpolicy

Fullmäktige har beslutat att en ny klimatpolicy ska tas fram skyndsamt, skriver Läkartidningen.

Annons:

Beslutet togs efter att ett stort antal personer lagt en motion om att Läkaresällskapet ska engagera sig mer i klimatfrågan. En arbetsgrupp inom kommittén för global hälsa ska ta fram ett förslag redan till kommitténs möte i juni, skriver Läkartidningen.

– Klimatfrågan och uppvärmningen är ett mycket allvarligt hot mot hälsan. Det är rimligt att det är en sällskapsfråga. Läkarna skulle kunna vara mycket tydligare med att detta är en ödesfråga för människans hälsa, säger Svenska läkaresällskapets ordförande Britt Skogseid till tidningen.

Inför FN:s klimatmöte i Paris 2015 antog Läkaresällskapet, som många andra yrkesföreningar och förbund, en klimatpolicy. Den ska nu uppdateras.

Kommentarer