Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

Fler fuskare mister resultat i högskoleprov

Ytterligare 32 personer som fuskat på högskoleprovet mister sitt provresultat, har UHR beslutat. Flertalet av dem löper nu stor risk att utestängas från de utbildningar de antagits till. Före midsommar väntas ytterligare ett 40-tal fuskare få beska besked.

Annons:

Avslöjandet av fuskligan HP-hjälpen, som sålde bra resultat på högskoleprovet, ledde inte bara till en rättslig process och fällande domar i tingsrätten. Det gav också Universitets- och högskolerådet (UHR) tillgång till fuskligans hela kundregister. Därmed kunde UHR ringa in de personer som uppenbart fuskat, och dessutom antagits till en utbildning på sitt köpta provresultat.

I det senaste beslutet tar UHR tillbaka resultatet för 32 personer som skrev provet 2017. De allra flesta får inte skriva provet på nytt förrän 2020. Två personer, som skrev provet på våren 2017, blir inte avstängda eftersom det hunnit gå två år sedan provtillfället.

Ett 20-tal av de 32 är numera högskolestudenter efter att ha antagits på sitt fuskresultat på högskoleprovet. Men de löper stor risk att inte få fullfölja utbildningen. När UHR meddelat berörda universitet och högskolor kommer dessa med all sannolikhet att frånta fuskarna deras studieplats. Studenterna finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg, Umeå, Karlstad och Örebro, Karolinska institutet, Mittuniversitetet, Jönköping University samt Högskolan i Halmstad. I de flesta fall handlar det om högstatusutbildningar inom exempelvis medicin och juridik, där konkurrensen om platserna är tuff.

UHR har nu återkallat provresultat för totalt 107 personer. Ytterligare 105 personer har blivit påkomna direkt, och aldrig fått ett provresultat. Men myndigheten är inte färdig med sitt arbete. Ytterligare ett 40-tal personer löper hög risk att få sitt provresultat återkallat om några veckor. Det handlar alltså om mer än 250 avslöjade fuskare. Hur många som undgått upptäckt vet naturligtvis ingen. Ingen vet heller i vilken grad avslöjandena haft avskräckande effekt på senare provskrivare.

- Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga fusk, bland annat genom regelbundna samtal med provkonstruktörerna. Nu inväntar vi dessutom förslag om bland annat kroppsvisitering. Det är värt att påpeka att vi har full bevakning på detta, och att utsätta sig för risken att bli ertappad är väldigt dumt. Att bli påkommen följer med resten av livet, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding.

Detta har hänt:

 • UHR fick de första indikationerna om organiserat fusk hösten 2015.
 • Ett år senare blir det en brottslig handling att använda otillåtna hjälpmedel under ett högskoleprov. Dessutom kan provfuskare stängas av från provet i två år.
 • Våren 2018 gör polis och Ekobrottsmyndigheten tillslag under pågående prov, och hösten 2018 väcks åtal mot både fuskförmedlare och fuskköpare.
 • Ett flertal personer har dömts i tingsrätt samtidigt som åklagare och UHR parallellt utreder ytterligare misstänkta fall.
 • Regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att se om det går att införa krav på kroppsvisitation vid högskoleprovet.
 • Betänkandet väntas nu i sommar.

Relaterat material

Kommentarer