Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Svettstriden avgjord

Det fria vårdvalet innebär inte att patienter per automatik har rätt till ersättning för kostnader i ett annat ESS-land. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast efter att en patient velat ha ersättning för vård i Danmark.

Annons:

Fallet gäller en kvinna från Stockholm som 2017 fick vård för extrem svettning, hyperhidros, på en privatklinik i Danmark. I Danmark fick hon läkarkonsultation och botulinumtoxinbehandling av armhålor, händer och ljumskar/glutealt under narkos.

När hon ansökte om ersättning för sina kostnader för vården fick hon nej på det som gällde ljumskar/glutealt. Försäkringskassan motiverade beslutet med att behandling av ljumskar/glutealt vid aktuell tidpunkt inte skulle ha bekostas av det allmänna i Sverige.

Kammarrätten i Stockholm gav kvinnan rätt efter att hon överklagat beslutet. Men nu gör Högsta förvaltningsdomstolen samma bedömning som Försäkringskassan.

Domstolen anser förvisso att patienter har rätt till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Men det gäller enbart om patienten skulle ha haft rätt att få vården betald av det offentliga i Svergie om den hade tillhandahållits här.

Dåvarande Stockholms läns landsting har uppgett att behandling av hyperhidros med botulinumtoxin vid aktuell tidpunkt endast erbjöds armhålor och händer. Domstolen anser inte heller att kvinnan bevisat hon skulle ha kunnat få behandling av ljumskar/glutealt betalad av det offentliga i andra landsting.


Beslutet kan inte överklagas.

Relaterat material
Patienter får rätt om extrema svettningar
Svettpatienter vann mot Försäkringskassan

Kommentarer