Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Oscar Simonson och Karl-Henrik Grinnemo är två av visselblåsarna som anmälde Paolo Macchiarini för misstänkt forskningsfusk.

Oscar Simonson och Karl-Henrik Grinnemo är två av visselblåsarna som anmälde Paolo Macchiarini för misstänkt forskningsfusk.

Visselblåsare nekas prövning i högsta instans

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte prövningstillstånd för de av visselblåsarna i Macchiariniskandalen som själva klandrades och i ett fall fälldes för forskningsfusk av Karolinska institutet, KI.  

Annons:

Det beskedet ger i dag den ideella stiftelsen Centrum för rättvisa som drivit visselblåsarnas sak.

Enligt ett pressmeddelande från stiftelsen har det ”slagits fast att forskare som utpekas som oredliga eller klandervärda av ett universitet inte har rätt att överklaga och försvara sig mot anklagelserna i domstol”.

– Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte pröva detta viktiga ärende är beklagligt. Det är grundläggande i en rättsstat att enskilda som pekas ut som klandervärda av myndigheter måste få möjlighet att försvara sig mot anklagelserna i en rättvis rättegång inför en oberoende domstol, säger visselblåsarnas ombud Fredrik Bergman i pressmeddelandet.

Den första instansens beslut i ärendet, att KI-rektorn Ole Petter Ottersens beslut i oredlighetsutredningen inte går att överklaga, står därmed fast.

Visselblåsarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio ansåg att beslutet innehöll direkta felaktigheter och hade fattats i strid med lag. Tillsammans med forskaren Katarina Le Blanc vände de sig till Centrum för rättvisa att driva sina sak.

– Vi överväger nu olika alternativ, men rent teoretiskt kan man bland annat  vända sig till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, eftersom frågan handlar om rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen. Vi får återkomma angående detta, skriver Fredrik Bergman i ett mejl till Dagens Medicin.

Relaterat material

Kommentarer