Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Kvinnor och män sjukskrivs olika

Kvinnor och män sjukskrivs olika mycket, trots samma arbetsförmåga, enligt en granskning från Riksrevisionen.

Annons:

Kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk diagnos sjukskrivs 30 procent mer än män, enligt granskningen. Det sker fastän de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Skillnaderna verkar inte kunna förklaras med att kvinnor skulle ha sämre hälsa än män, eller att kvinnor och män arbetar i olika yrken och branscher.

Granskningen baseras på 60 000 sjukskrivningar i Skåne mellan 2010 och 2016.

Riksrevisionen rekommenderar att Försäkringskassan får i uppdrag att återkommande följa upp läkarintygen för kvinnor och män vid olika vårdgivare.

Kommentarer