Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ytterligare en GLP1-analog skyddar hjärta och kärl

Det blodsockersänkande injektionsläkemedlet dulaglutid kunde också minska den sammantagna förekomsten av icke-dödlig hjärtinfarkt och stroke samt kardiovaskulär död när det gavs till patienter med typ 2-diabetes, enligt en ny studie i tidskriften Lancet.

Annons:

Därmed skulle dulaglutid vara det fjärde läkemedlet i klassen GLP1-analoger som har visats ha en hjärt-kärlskyddande effekt.

I studien har ett internationellt forskarlag följt 9 900 patienter med typ 2-diabetes som lottades till dulaglutid eller placebo utöver sin vanliga medicinering. Efter i median 5,4 år hade någon av händelserna i det primära effektmåttet, se ovan, inträffat hos 12,0 procent bland patienterna som fått dulaglutid, jämfört med 13,4 procent i placebogruppen.

Skillnaden mellan grupperna drevs främst av en minskad risk för stroke i dulaglutidgruppen, med en relativ riskminskning på 24 procent.

Någon skillnad i dödlighet oavsett orsak gick inte att påvisa i studien.

På biverkningssidan rapporterade fler deltagare besvär från mag-tarmkanalen i dulaglutidgruppen, jämfört med i placebogruppen.

Jämfört med övriga studier med andra GLP1-analoger lyfter forskarna bakom den aktuella studien att den skiljer sig på flera punkter, bland annat att den i första hand var designad för att visa att dulaglutid var bättre än placebo, så kallad superiority, snarare än att i första hand visa att läkemedlet är minst lika bra, så kallad non-inferiority.

Vidare innehöll studien ovanligt många deltagare som inte tidigare hade haft hjärt-kärlsjukdom och uppföljningen var också längre än andra studier på området.

I en separat analys av resultaten visades även att dulaglutid i viss grad skyddade mot njurrelaterade händelser. Efter 5,4 års uppföljning hade någon av händelserna protein i urinen, minst 30 procents försämring i filtration eller behov av dialys inträffat hos 17,1 procent i dulaglutidgruppen, jämfört med 19,6 procent i placebogruppen.

Studierna presenteras på den pågående diabeteskongressen ADA i USA. De har finansierats av företaget Eli Lilly som marknadsför dulaglutid under namnet Trulicity.

Läs abstract:

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler