Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ambulans lämnade patient med misstänkt överdos

Ivo öppnar ett tillsynsärende efter att en patient, som nekats ambulans, senare avlidit av en läkemedelsöverdos.

Annons:

Enligt en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kontaktades SOS Alarm av en vän till patienten. Vännen uppgav att patienten tagit en överdos läkemedel. Ambulansbesättningen på plats bedömde dock att patienten inte var i behov av vård.

19 timmar senare hittades patienten avliden i sitt hem, enligt anmälan ”… av en överdos av läkemedlet ifråga”.

Vårdgivaren har bland annat konstaterat att den journal som fördes vid händelsen var bristfällig och att ”psykiatrisk bedömning är svårt”. Vårdgivaren ska, enligt anmälan, utbilda all journalförande personal i journalföring samt utbilda all ambulanspersonal i basal suicidriskbedömning.

Trots ovanstående anser inte Ivo att vårdgivaren i tillräcklig omfattning identifierat de orsaker som ligger bakom händelsen och myndigheten öppnar därför ett tillsynsärende mot vårdgivaren.

Kommentarer