– Vi har varit solklara med vad som gäller mot verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare. Om man inte berättar om sin bisyssla så är det nog ett aktivt val, säger Harald Roos, förvaltningschef för Skånes sjukhus Nordväst, till tidningen.