Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Getty Images

Hjärt-kärlsjukdom vanligare efter stressreaktioner

Med hjälp av data från svenska register har forskare nu gjort den mest omfattande kartläggningen om kopplingen mellan reaktioner på svår stress och senare högre risk för kardiovaskulär sjukdom. Slutsatsen är att sambandet är ”robust” samt oberoende av familjebakgrund och annan eventuell sjukdom.

Annons:

Enligt forskarna bekräftar fynden tidigare resultat på området, som de dock påpekar hittills mest kommit från studier på män med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Den nu aktuella studien inkluderade även kvinnor och ett bredare spektrum av stressrelaterade diagnoser, som motsvaras av ICD10-koden F43, däribland akut stressreaktion och anpassningsstörning.

Studien omfattade totalt över 135 000 svenskar som fått en diagnos på sådan stressreaktion under åren 1987 till 2013. Enligt forskarnas analys hade de 64 procent högre risk att insjukna i en hjärt-kärlsjukdom under det första året efter sin stressdiagnos, jämfört med ålders- och könsmatchade personer utan diagnos på stressreaktion.

Åren därefter var riskökningen lägre.  

Läs abstract till studien: 

 

Kommentarer