Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Möjlighet att dela journaluppgifter utreds

Regeringen vill utreda möjligheten att införa direktåtkomst för personuppgifter mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Ett beslut som välkomnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Annons:

Utredningens uppdrag

Utredaren ska bland annat se över möjligheterna att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och hälso- och sjukvård och en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala nämnder. Utredaren ska också se över möjligheterna att införa sekretessbrytande bestämmelser för viss personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård samt ge ombud åtkomst till patientjournaler.

Tiden har sprungit ifrån gällande lagstiftning när det handlar om möjligheten att dela journaler mellan till exempel sjukhus och kommunal sjukvård. Den utredning som nu tillsätts får i uppdrag att bland annat titta på möjligheten att införa direktåtkomst för personuppgifter inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och hälso- och sjukvård och möjligheten att ge ett ombud tillgång till patientjournalen.

– Många patientgrupper, exempelvis äldre, besöker inte enbart en vårdverksamhet under ett år utan sannolikt ett flertal olika verksamheter. Ska dessa patienter få en god vård och omsorg behöver nödvändig information om exempelvis sjukdomshistorik, omsorgsinsatser eller vilka läkemedel man använder finnas tillgänglig för personalen, säger socialminister Lena Hallengren i en kommentar.

Emma Spak, samordnare för nära vård hos SKL välkomnar utredningen.
– Det här är en av de frågor som vi från SKL har lyft fram som absolut mest avgörande och där staten har ett tydligt ansvar, just att vi har ett robust regelverk så att vi kan dela information. Anna Nergårdh har tydligt signalerat att hon inte har utrymme för den frågan i sin utredning (God och nära vård) och då är det bra att man tar sig an det redan nu och inte väntar på slutbetänkandet.

Emma Spak, samordnare för nära vård hos SKL.
Bild: Simon Hastegård/Bildbyrån

SKL har lyft tre områden som behöver lösas på nationell nivå. Det handlar om en nationell strategi för omställningen till nära vård, avtalssamverkan mellan kommuner och landsting och att det finns en robust struktur för informationsutbyte.

– Det finns mycket otydligheter kring var gränserna går för vilken information man får utbyta. Man gör olika tolkningar i olika regioner om huruvida de privata vårdgivarna kan finnas i samma system, så det finns det ju också frågeställningar runt. I grunden är vi positiva till att vi får en jurist som tittar på det här så att man får robusta förslag som håller juridiskt.

Utredare blir Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen, som tidigare bland annat utrett hur Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska behandla personuppgifter. Utredningen ska lämna ett delbetänkande i januari 2021, men frågan om ombuds tillgång till patientjournaler skjuts till slutbetänkandet i maj 2021.

Relaterat material
Sjukvården delar plattform med socialtjänsten

Kommentarer