Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Anders W Jonsson (C), Lina Nordquist, (L), Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet. och socialminister Lena Hallengren (S) diskuterade bland annat listningstak.

Anders W Jonsson (C), Lina Nordquist, (L), Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet. och socialminister Lena Hallengren (S) diskuterade bland annat listningstak. Bild: Linda Berglund

Inga nya svar om primärvårdsreformen

En primärvårdsreform ligger ganska nära i tid. Men hur nära ville inte socialminister Lena Hallengren (S) uppge på Läkarförbundets seminarium i Almedalen.

Annons:

Tre av de fyra partier som ingått januariavtalet fanns representerade när Läkarförbundet ställde frågan om vad som händer med den utlovade primärvårdsreformen. Men något tydligare svar än att frågan bereds och att det troligen kommer en proposition i höst gavs inte, inte heller hur utformningen kommer att se ut.

– Med all respekt för arrangörerna av det här seminariet, jag tycker att det blir för konkret och detaljerat, sade socialministern som svar på moderatorns fråga om det kommer att bli listning på läkare.

Däremot ska den som har regelbundna kontakter med vården ha en fast läkare. Att skala upp det till att gälla alla är inte genomförbart.

– Det är inte så att vi har tillräckligt många allmänläkare att det skulle räcka att dela det på, låt oss säga 1 500 i befolkningen. Så ser det inte ut, sade Lena Hallengren.

Att sätta en fast siffra nationellt på hur många som kan lista sig hos en läkare var ingen i panelen positiv till.

– Ett nationellt beslut om ett visst antal, det är helt omöjligt, sade Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson.

Den kommande propositionen kommer att grunda sig i de betänkanden som utredaren Anna Nergårdh lämnat inom ramen för utredningen God och nära vård.

– Ni kommer att känna igen det arbetet. Vi har inte för avsikt att göra om det, sade Lena Hallengren.

Heidi Stensmyren från Läkarförbundet var tydlig med att förbundet vill se listning på läkare, och att det kommer att följa frågan om primärvårdsreformen noga.

– Vi kommer att vara en blåslampa, men också en konstruktiv samtalspartner framåt, sade hon.

Relaterat material
Nergårdh vill ändra mer än bara primärvården
Norska modellen allt tuffare för läkarna

Kommentarer