Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Nivåstrukturering av vården – hur ska universitetssjukhuset tänka?

Arbetet med utvidgning av nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården har startat med påverkan på såväl den regionala som nationella sjukvårdsnivån. Vad innebär det för universitetssjukhus? 

 

Annons:

Med mångårig erfarenhet av rikssjukvård och andra högspecialiserade uppdrag ser Karolinska universitetssjukhuset såväl risker som möjligheter i den nya strukturen. Hur löser vi uppgiften utan att äventyra välfungerande vårdkedjor och nätverk? Hur skapas samverkan? Vad är viktigt för patienter och närstående?

Region Stockholm har genom införandet av Framtidens hälso- och sjukvårdsplan genomgått en större regional nivåstrukturering. Intentionen har varit att samla den högspecialiserade vården till Karolinska i Solna samtidigt som det finns etablerad högspecialiserad vård även på andra sjukhus i regionen. 

Karolinska universitetssjukhuset tar med erfarenheter från såväl rikssjukvård som regional nivåstrukturering in i det nya arbetet, och vill lyssna och diskutera vägen framåt samt dela erfarenheter och lärdomar.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

Talare: Peter Carstedt, grundare, Mer organdonation, Mod, Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd, (KD), Region Stockholm,Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen, Anders Lönnberg, ordförande, Life science samverkans-rådet

Kommentarer