Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Ingen kritik efter att 31 patienter fick fel provsvar

Under drygt tre månader analyserades cirka ettusen psa-prover vid Karolinska universitetssjukhuset med en felaktig beräkning, på grund av en saknad fil i it-mjukvaran. 28 patienter med trolig prostatacancer fick falskt negativa svar.

Annons:

Felet upptäcktes i maj och en händelseanalys genomfördes. Det visade sig att en så kallad korrigeringsfil i mjukvaran saknades efter en ofullständig uppdatering.

För majoriteten av patienterna som testats för prostatacancer under perioden påverkades inte slutresultatet av felet, men tre patienter fick falskt positiva svar och 28 patienter fick falskt negativa. För de senare blev konsekvensen att specialistbedömning, vidare utredning och den eventuella behandling för prostatacancer som de kan behöva, fördröjs i upp till tre månader, skriver sjukhuset i sin lex Maria-anmälan.  

Inspektionen för vård och omsorg som nu tagit beslut i ärendet anser att sjukhuset har utrett händelsen i tillräcklig utsträckning och vidtagit adekvata åtgärder, och avslutar ärendet utan någon ytterligare åtgärd.

Det diagnostiska testet, som var en kombination av analysdata för PSA, prostataspecifikt antigen, biomarkörer och klinisk data, har nu lagts ner.  

Kommentarer