Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

I dag finns 150 miljoner blodprov, cellprov och andra vävnadsprov i biobankerna.  De äldsta proverna i biobankerna är över hundra år gamla.

I dag finns 150 miljoner blodprov, cellprov och andra vävnadsprov i biobankerna. De äldsta proverna i biobankerna är över hundra år gamla. Bild: Thinkstock

Krav på ny biobankslag

Biobankslagen är föråldrad och behöver ersättas med en modern lagstiftning som inte hindrar viktig medicinsk forskning. Det skriver företrädare för Biobank Sverige på DN Debatt i dag, måndag.

Annons:

Biobankslagen

Omfattar alla prov som kan härledas till en enskild person,  utom de prov som enbart tas för vård och som inte ska sparas längre än två månader efter analys.  Lagen omfattar inte prov som tas för forskning och som analyseras inom sex månader och sedan förstörs.

Källa: Vårdhandboken

Biobankslagen styr hur de 150 miljoner prover från patienter som i dag förvaras i de svenska biobankerna får användas. Enligt Biobank Sverige är det dags att regeringen sätter högsta fart med att lagstifta om en ny lag.

”I dag tvingas sjukvården och forskningen tillämpa en lag som innebär onödig byråkrati, som är oklar vad gäller ansvarsförhållanden och tillgänglig­görande av prov för forskning, och som därför utgör ett direkt hinder för medicinsk forskning. Lagstiftningen försvårar också svenskt deltagande i internationella forskningssamarbeten”, skriver företrädarna för Biobank Sverige.

Det finns ett utredningsförslag som ligger på regeringens bord sedan i januari 2018. Förslagen har mottagits mycket väl av såväl regionerna, universiteten och företagen, skriver debattörerna.

De oroas dock över signaler om att socialdepartementet inte inlett beredningsarbetet med att ta fram ett lagförslag till riksdagen. Det skulle vara direkt kontraproduktivitet om en ny modern lagstiftning på området dröjer, enligt Biobank Sverige.

Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademi, industri och patientorganisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning.

Relaterat material
Polisen ska inte få kolla dna hos biobanker

Kommentarer