Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Tumme upp för ”vävnadsoberoende” läkemedel

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att läkemedlet Vitrakvi (larotrectinib) ska godkännas för framskriden cancer med en speciell mutation.

Annons:

Det är första gången som myndigheten utfärdar en sådan rekommendation där ett cancerläkemedel kan användas oavsett vilken vävnad tumören utgår från. Huvudsaken är att tumören bär på en viss genförändring, i detta fall i genen för enzymet TRK. Sådana genförändringar förekommer i 0,5 till 1 procent av tumörerna vid de flesta vanliga cancersjukdomar.

Dagens Medicin har tidigare skrivit om de övertygande resultaten för larotrectinib där olika typer av framskridna tumörer med genförändringen krympte efter behandling, se länk nedan.

Enligt EMA svarar drygt två tredjedelar av patienterna på behandlingen. Efter ett år kvarstår behandlingssvaret hos tre fjärdedelar.

Det nya läkemedlet är tänkt att användas som monoterapi hos vuxna och barn med icke-operabel solid cancer där tumören bär på genförändringen och där andra bra behandlingsalternativ saknas.

De vanligaste biverkningarna är trötthet, stegring av leverenzymer, yrsel, förstoppning, anemi och kräkningar.

För att rekommendationen om godkännande formellt ska innebära marknadstillstånd för Vitrakvi måste den först antas officiellt av EU-kommissionen.

Relaterat material
Nytt läkemedel krympte alla möjliga tumörer

Kommentarer