Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Johan Adelgren, Adam Wrafter/Bildbyrån

Karolinska ska öppna ÖNH-mottagning på Danderyds sjukhus

Vårdvalet har försvårat utbildningsuppdraget och för att förbättra kvaliteten i ST-utbildningen i öron- näs- och halssjukdomar får Karolinska universitetssjukhuset ett utökat uppdrag.

Annons:

– Vi har inte lyckats utbilda specialistläkare i öron- näsa halssjukdomar i den utsträckning som kommer att behövas när många går i pension, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, till Dagens Medicin.

Regionen uppskattar behovet av ST-läkare i öron- näsa halssjukdomar till ungefär sex per år. Anledningen till att regionen inte lyckats mätta det behovet tidigare är, enligt Björn Eriksson, att ST-läkarna inte har kunnat vara tillräckligt länge på en enhet och där få erfarenhet av de olika diagnoser som ryms inom specialiteten.

I avtalen som regionen sluter med vårdvalsaktörerna står det att de ska hjälpa till med utbildningsuppdraget. Vad det gäller öron- näsa-halsspecialiteten ligger dock utbildningsansvaret på Karolinska universitetssjukhuset.

– Inom öron- näsa hals har vi sett att man inte har kunnat göra det med tillräckligt god kvalitet för att det ska vara en bra specialistutbildning, säger Björn Eriksson.

Problemet är likartat vid Karolinska universitetssjukhuset. ST-läkarna får se en allt för snäv del av alla de diagnoser som ingår i specialiteten och enligt Dagens Nyheter har de så kallade Spur-inspektionerna underkänt ST-utbildningen i öron- näs- och halssjukdomar vid sjukhuset både 2014 och 2016.

– Det stämmer och det är därför vi måste se till att ST-läkarna måste gå länge på en plats.

Är det alltså en effekt av vårdvalet?
– Man kan säga att det är en följd av att det finns många olika vårdgivare som inte alla kan ge tillräckligt bred patientmix.

Är det fel att säga att Karolinskas utbildning inte höll måttet och sjukhuset därför öppnar en enhet på Danderyd?
– Jag skulle säga att Karolinska får förtroendet att driva det här och det är regionen som tar ansvar för att se till att det finns förutsättningar att det finns en ST-utbildning någonstans i regionen. Och då är den bästa utföraren Karolinska. Det är det rätta.

Mottagningen

Region Stockholm ger nu Karolinska universitetssjukhuset i uppdrag att öppna en mottagning på Danderyds sjukhus som utöver ST-läkarna ska bemannas med de ÖNH-specialister som redan är anställda på Karolinska universitetssjukhuset. En liknande mottagning finns i dagsläget på Huddingesidan. För att finansiera den nya mottagningen tas det tio miljoner kronor från vårdvalssystemet och nationella taxan motsvarande de volymer som överförs. Därutöver sker omfördelning inom Karolinska universitetssjukhusets i samband med avtal 2020.

Mottagningen ska ta emot patienter i behov av basal öron- näs och halssjukvård samt dagkirurgiska ingrepp, det vill säga patienter som även kan tas omhand inom vårdvalet. I och med omfördelningen av uppdraget omfördelas även pengar, uppger Region Stockholm.

Placeringen på Danderyds sjukhus ger, enligt regionen, en ökad geografisk tillgänglighet för boende i norra regionen vad gäller subakuta besvär eftersom dessa patienter i dag omhändertas på Karolinska Huddinge. Placeringen i Solna rör fortsatt patienter med behov av högspecialiserad öron- näs- och halssjukvård.

Källa: Region Stockholm


Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler