Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ralph Stewart, huvudförfattare till en nyazeeländsk studie som precis som svenska data inte visar någon nytta med syrgas vid misstänkt hjärtinfarkt om patienten har normal syremättnad.

Ralph Stewart, huvudförfattare till en nyazeeländsk studie som precis som svenska data inte visar någon nytta med syrgas vid misstänkt hjärtinfarkt om patienten har normal syremättnad. Bild: Carl-Magnus Hake

Stor studie från Nya Zeeland bekräftar Deto2x-Ami

Nej, syrgasbehandling påverkar inte utfallet vid misstänkt hjärtinfarkt om patienten har normal syremättnad. Det visar en stor nyazeeländsk studie som därmed är samstämmig med en uppmärksammad svensk studie.

Annons:
Robin Hofmann
Bild: Carl-Magnus Hake

Syrgas har använts länge vid misstänkt hjärtinfarkt oavsett patientens värde för syremättnad och utan bevis på nyttan. Tvivel på behandlingen förstärktes ordentligt i och med den svenska studien Deto2x som presenterades för två år på ESC-kongressen i Barcelona − med ett helt neutralt resultat.

Nu kommer alltså bekräftande data från Nya Zeeland, där man i en studie med över 40 000 patienter genomfört en mer liberal högflödesanvändning av syrgas med en mer begränsad användning.

Ingen skillnad fanns i överlevnad efter 30 dagar. Huvudförfattaren Ralph Stewart lyfte dock fram ett bifynd i studien, nämligen att det fanns en liten, ej statistiskt säkerställd, skillnad till fördel för syrgasbehandling bland patienter som hade låg syremättnad.

− Detta måste studeras vidare i kommande studier, sade han när studien presenterades på en så kallad Hotline-session under söndagseftermiddagen.

Robin Hofmann, som var huvudförfattare till Deto2x-Ami, var inbjuden av arrangören att diskutera studien. Han tycker att man ska tolka det sista fyndet om en eventuell fördel med syrgas mycket försiktigt.

− Den nyazeeländska studien har sina fördelar, som att den är mycket stor. Men man var inte så bra på att inkludera patienter som verkligen hade akut kranskärlssjukdom och det var också en förhållandevis låg andel som verkligen fick syrgas i högflödesgruppen. Därför är det extra vanskligt att tolka subgruppsfynd när studien som helhet var neutral, säger han till Dagens Medicin.

Se presentationsmaterial om studien.

 

 

 

Relaterat material

Kommentarer