Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Uppskattningsvis kan 20 till 40 patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom årligen bli aktuella för behandling med Yescarta.

Uppskattningsvis kan 20 till 40 patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom årligen bli aktuella för behandling med Yescarta. Bild: Thinkstock

Grönt ljus för Yescarta vid lymfom

Nu rekommenderar NT-rådet car T-cellsterapin Yescarta vid aggressiva former av lymfom hos vuxna.

Annons:
Gerd Lärfars är ordförande i NT-rådet.

Det handlar om vuxna patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom eller primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom, och som har fått återfall eller som inte har svarat på tidigare terapier.

NT-rådet vid Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar alltså Yescarta vid diffust storcelligt B-cellslymfom, men däremot inte Kymriah som är den andra godkända car T-cellsterapin på marknaden. Det bottnar i att dokumentationen är bättre för Yescarta, påpekar Gerd Lärfars som är ordförande i NT-rådet. 

– I det här fallet har vi fått en hälsoekonomisk värdering från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att luta oss emot vid diskussioner med läkemedelsföretaget. För Kymriah fick vi inget sådant underlag, säger hon.

Gerd Lärfars säger sig vara glad över utfallet gällande Yescarta.

– Det känns bra att ha en rekommendation och ett avtal på plats. Men det finns fortfarande utmaningar kvar när det kommer till att tillgängliggöra car T-cellsterapier som är väldigt dyra behandlingar, säger hon.

Ungefär 20 till 40 patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom kan årligen bli aktuella för behandling med Yescarta, enligt uppskattningar från TLV. Motsvarande siffra är lägre för primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom som är en mer ovanlig form av lymfom.

Enligt beräkningar från TLV ligger kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår troligtvis mellan 1 000 000 och 1 400 000 kronor för Yescarta, jämfört med olika kombinationer av cytostatika.  

Car T-cellsterapi ses som en revolutionerande behandling mot olika former av blodcancer. Metoden går enkelt förklarat ut på att man tar T-celler från patienten, och modifierar dessa genetiskt för att kunna döda en viss typ av cancerceller. De förändrade T-cellerna odlas därefter upp i ett laboratorium innan de återförs till patienten.

NT-rådet har rekommenderat Kymriah till barn och unga med svår akut lymfatisk B-cellsleukemi, vilket Dagens Medicin tidigare rapporterat om.

Relaterat material
Osäker nytta med Kymriah vid lymfom
Barn och unga får Kymriah

Kommentarer