Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Samband mellan sömnlängd och hjärtinfarkt

Nya data stärker bilden av att det finns en koppling mellan antalet timmar vi sover varje natt och risken för hjärtinfarkt.

Annons:

Det har länge antytts att sömnen har betydelse för den kardiovaskulära hälsan. Och den bilden får alltså stöd i form av nya fynd som har publicerats i tidskriften Journal of American College of Cardiology.

Enligt resultaten var sannolikheten för hjärtinfarkt 20 procent högre bland dem som sov färre än sex timmar per natt, jämfört med personer som sov sex till nio timmar. En högre sannolikhet sågs även hos dem som sov längre än nio timmar varje natt.

Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet, tycker att studien är intressant, men varnar för att dra för snabba slutsatser om orsakssamband.

– Det är svårt att veta vad som är hönan och ägget när det gäller observationsstudier. Man får fundera över vad som utmärker folk som sover extra kort eller lång tid per natt. Det kan finnas något i deras sjukdomspanorama och övriga liv som i sig ökar risken för hjärtinfarkt.

Underlaget baseras på data för fler än 460 000 personer i den stora brittiska UK Biobank. De var i åldern 40 till 69, och uppföljningen hade pågått i sju års tid.

Resultaten justerades för flera faktorer, exempelvis socioekonomisk status, vikt och fysisk aktivitet. Forskarna använde sig av en studiedesign som kallas mendelsk randomisering.

Kommentarer