Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Så många överlever med immunterapi

Vid världskongressen för lungcancer i Barcelona presenterades i veckan nya data som visar överlevnadsfördelen med immuncheckpointhämmare vid lungcancer, både i första och i andra linjen. 

Annons:

Att de nya immunterapiläkemedlen kan ge långa behandlingssvar vid spridd cancer är välkänt sedan tidigare. De nu aktuella siffrorna, som kommer från kontrollerade fas 3-prövningar, visar nu på hur detta överförs till överlevnadsfördel på längre sikt vid icke-småcellig lungcancer. 

I andra linjen hade patienter en femårsöverlevnad på 13,4 procent om de behandlades med PD1-immuncheckpointhämmaren nivolumab, jämfört med 2,6 procent om de fick cytostatikumet docetaxel.  

Det visar en sammanställning av två fas 3-prövningar. Också sett till progressionsfri överlevnad, alltså andelen patienter som klarat sig utan att sjukdomen förvärrats, var siffran klart bättre i nivolumabgruppen jämfört med i kontrollgruppen, 8 jämfört med 0 procent.

Dagens Medicin har tidigare rapporterat om de initiala resultaten från de två studierna som banade väg för de första godkännandena av immunterapi vid spridd lungcancer. Totalt ingick 854 patienter i de två studierna.

Överlevnadsfördelen med nivolumab sågs i flera undergrupper, rapporterar forskarna, inklusive hos patienter som hade mycket lågt uttryck i tumören av markören PD-L1.

I första linjens behandling, alltså gällande patienter som inte tidigare fått behandling mot sin sjukdom, kom treårsdata för immunterapiläkemedlet pembrolizumab i studien Keynote-024.  

Då var överlevnaden 43,7 procent, jämfört med 24,9 procent i kontrollgruppen som initialt fick cytostatika. Keynote-024 inkluderade bara patienter som hade högt tumöruttryck av PD-L1 och därmed förhållandevis bra möjlighet att svara på immunterapi. 

Artikeln är uppdaterad den 12 september kl 12.08 med resultaten för pembrolizumab.

Läs abstract till studierna:

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler