Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Under året har bland annat Huddinge sjukhus fått fler vårdplatser för psykiatri.

Under året har bland annat Huddinge sjukhus fått fler vårdplatser för psykiatri.

Brist på platser i psykiatrisk slutenvård

Det stämmer att vårdplatserna är underdimensionerade, medger Region Stockholm i sitt svar på kritiken i en rapport.

Annons:
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Inom den psykiatriska slutenvården i Stockholm fattas det vårdplatser. Och lokalerna där verksamheten bedrivs är i flera fall undermåliga. Det framgår av en rapport som regionrevisorerna i Region Stockholm lämnade in i somras.

Kapaciteten är ansträngd och dessutom är platserna ojämnt fördelade över regionen. För vissa lokaler saknas plan för en evakuering och på flera håll finns ett stort behov av upprustning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte en tillräcklig överblick över hur lokalerna motsvarar behovet av vårdplatser, anser revisionen.

I dag, torsdag, väntas nämnden anta ett tjänsteutlåtande som sitt yttrande över rapporten. ”Förvaltningen kan bekräfta att antalet vårdplatser är underdimensionerade för behovet”, skriver hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson där.

Han anser dock att den aktuella psykiatriplanen innehåller åtgärder som möter slutenvårdens behov de kommande åren. Under 2019 har även 87 nya vårdplatser skapats vid Nacka sjukhus och Huddinge sjukhus, påpekar Björn Eriksson.

Socialdemokraterna har lagt ett eget förslag i frågan, där de vill ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att komma med ett förslag på hur slutenvårdskapaciteten kan stärkas och hur man kan få en jämn geografisk fördelning av slutenvårdsplatser i regionen.

Relaterat material
Revisorer vill slänga ut faxen

Kommentarer