Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Här mottog Fredrik Tamsen (mitten) pris för "Årets visslare 2019", tillsammans med Tommie Olofsson, Håkan Sandler, Fredrik Tamsen, Jacob Andersson och Anna Ybo.

Här mottog Fredrik Tamsen (mitten) pris för "Årets visslare 2019", tillsammans med Tommie Olofsson, Håkan Sandler, Fredrik Tamsen, Jacob Andersson och Anna Ybo. Bild: Sjukhusläkaren

Fredrik Tamsen belönas med etikpris

För sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass tilldelas rättsläkaren Fredrik Tamsen Hippokratespriset 2019.

Annons:

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet, arbetade tidigare som rättsläkare vid Rättsmedicinalverket, RMV

Under sin anställning ifrågasatte Fredrik Tamsen metoderna som användes då RMV genomförde medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn, och kritiserade dem för att ha brister.

Då han upplevde att arbetsgivaren inte tog kritiken på allvar valde han att säga upp sig.

Nu tilldelas Fredrik Tamsen Svenska Läkaresällskapets etikpris ”Hippokratespriset 2019” med motiveringen: ”att för sin okuvliga förmåga och med vetenskaplig stringens genomskåda sin egen arbetsgivares, uppdragsgivares, och ansvarig myndighets tillkortakommande när det gäller allvarlig brist på kunskap, erfarenhet och akademisk kompetens för att utveckla trovärdiga och rättssäkra metoder för åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn i Sverige.”
– Jag är glad och djupt hedrad över att belönas med årets Hippokratespris. Men jag vill ta tillfället i akt och rikta ljuset mot att den oberoende granskning som regeringen beslutat om fortfarande inte har kommit igång. I den bör man inte bara ta fram en bättre modell för medicinska åldersbedömningar, man bör även analysera hur det kunde gå så snett. En myndighet som RMV kan inte tillåtas agera i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet, det skadar förtroendet för rättsväsendet och i förlängningen staten, säger han i ett uttalande till SLS. 

Kommentarer