Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Förskrivning av sömnmedel ska kartläggas

Förskrivningen av sömnmedel och lugnande medel ska kartläggas. Det beslutet tar regeringen i morgon torsdag.

Annons:

Sedan tidigare har Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga förskrivningen av opioider. Nu vill regeringen utvidga uppdraget till att gälla även sömnmedel och lugnande medel, för att få en bättre bild av förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel.

– I princip alla inblandade aktörer vi träffar påtalar behovet av åtgärder för att motverka läkemedelsberoendet i samhället. Det handlar om att identifiera och kartlägga, hitta samarbetsformer, stärka samverkan med socialtjänsten och att öka kunskapen hos förskrivande läkare. Vi ser ett behov av ett förbättrat kunskapsläge för att kunna gå vidare med konkreta åtgärder, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en skriftlig kommentar till Dagens Medicin.

Kartläggningen, som ska vara klar senast den 31 december 2020, ska kunna användas som underlag för lagstiftning eller informationsinsatser. Läkemedelsverket ska göra kartläggningen i samverkan med Socialstyrelsen.

Kommentarer