Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Kjell Asplund har varit med ett tag och tycker att mycket har blivit bättre inom vården de senaste 25 åren.

Kjell Asplund har varit med ett tag och tycker att mycket har blivit bättre inom vården de senaste 25 åren. Bild: Pax Engström

”Vården har blivit för merkantiliserad”

Bättre medicinska resultat, positivt med uppbyggnaden av kvalitetsregister men också en negativ utveckling i att vårdprofessionen allt mer betraktas som kuggar i ett maskineri. Det är några reflektioner från Kjell Asplund från de senaste 25 åren.

Annons:

Läkaren och professor emeritus Kjell Asplund har sett Vårdsverige från många olika håll. På cv:t står bland annat generaldirektör för Socialstyrelsen, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd och nu som styrelseledamot för Karolinska universitetssjukhuset.

Vilka var de stora vårdfrågorna för 25 år sedan?
– De nationella kvalitetsregistren började byggas upp. Prioriteringar i hälso- och sjukvården utreddes, något som resulterade i riksdagsbeslut om etisk plattform för prioriteringar. Den evidensbaserade medicinen lanserades också, vilket mötte en del kritik. Vanliga frågor var: Är det kokboksmedicin vi ska ha? Vad blir kvar av läkekonsten? Ska vi bara behandla grupper, inte individer av kropp och själ?

– Svaret har varit att en komponent i god läkekonst är att kunskapsbasen ska vara så solid som möjligt. Men god läkekonst innefattar också den enskilda patientens erfarenheter, preferenser och rättigheter, liksom hälso- och sjukvårdspersonalens skicklighet, erfarenheter och attityder.

Vilka är de största förbättringarna som gjorts under de här 25 åren tycker du?
– De medicinska resultaten – över nästan hela linjen. Det har också blivit bättre livskvalitet för personer med åldrandets sjukdomar och en bättre överlevnad vid kronisk sjukdom. Sen har vi nått framgångar i visst förebyggande arbete, framför allt mot hjärtkärlsjukdom.

Är det något som blivit sämre?
– Vårdens byråkratisering liksom merkantiliseringen där upphandlingar, interna köp-säljsystem och vinster har fått en alltmer central position. En välskött ekonomi är synnerligen viktig, men vårdens övergripande mål – att förbygga ohälsa, lindra lidande, bota och förbättra hälsa, funktion och livskvalitet – hamnar lätt i skuggan om vårdens främsta mål bli blir att hålla budget. 

– Makten över vård och arbetsförhållanden har successivt förts över från vårdprofessioner till andra beslutsfattare och konsulter, detta utan att patienterna fått så mycket mer makt. Vårdpersonal blir utbytbara kuggar i ett maskineri snarare än professionella individer med särskilda relationer till enskilda patienter. Hyrläkare är ett exempel men inte det enda.

Slutligen, vilka är de mest brännande frågorna för vården i dag?
– Organisatoriskt är det omställningen till nära vård och högspecialiserad vård. Vad gäller vårdens innehåll är det patientens behov av trygghet och kontinuitet i vårdkontakter. Även införandet av ny teknologi som genteknik och nya dyra läkemedel är stora frågor.

Kommentarer