Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

I elva dagar har planerade operationer ställts in vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I dag, måndag, börjar man att operera som vanligt igen.

I elva dagar har planerade operationer ställts in vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I dag, måndag, börjar man att operera som vanligt igen. Bild: Staffan Claesson/Bildbyrån

Stor osäkerhet trots hävt operationsstopp

I dag, tisdag, ska planerade operationer genomföras som vanligt på Akademiska sjukhuset. Även sjukhus i Region Dalarna kommer att återuppta vissa planerade operationer. Men fortfarande råder stor osäkerhet kring varuförsörjningen, och många av sjukhusen befinner sig i stabsläge.

Annons:

Leveranskrisen går in på dag 22 och fortfarande råder materielbrist på flera stora sjukhus i landet. Detta efter att Apotekstjänst tog över leveransen av sjukvårdsmaterial från Mediq till regionerna Dalarna, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län den 1 oktober.

Akademiska sjukhuset var först med att ställa in planerade operationer den 11 oktober. I dag, tisdag, hävs operationsstoppet. Och planerade operationer kommer att genomföras som vanligt.

– Med det inte sagt att faran är över. Sjukhuset är fortfarande i stabsläge, även om regionen inte är det. Och situationen kan ändras från en dag till en annan, säger Mikael Köhler, chefläkare vid Akademiska sjukhuset.

Trots att leveranserna ännu inte fungerar optimalt har sjukhusledningen gjort bedömningen att det finns tillräckligt med material för att bedriva normal verksamhet.

– Det beror på två saker. Dels har Apotekstjänst börjat leverera mer, och vi har tagit in andra leverantörer. Sedan har vi också en organisation som dagligen ser över lagersituationen, det hade vi inte från början, säger Mikael Köhler.

Under operationsstoppet valde sjukhuset att ändå genomföra vissa planerade operationer. Trots detta räknar Mikael Köhler krasst med att drygt 150 patienter drabbats av inställda operationer, varav 30 av dessa har varit barn.

– Alla patienter som fått sina operationer inställda har fått nya tider bokade. Men det har bidragit till en viss förskjutning av vårdköerna, säger Mikael Köhler.

Av de fem regioner som drabbats befinner sig tre fortfarande i stabsläge – Region Dalarna, Region Västmanland, och Region Örebro.

Vid Region Dalarna tog en särskild sjukvårdsledning beslut om att endast akuta och tidskritiska operationer skulle genomföras från och med den 21 oktober.

På en presskonferens under måndagen meddelade Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör i Region Dalarna, att vissa planerade operationer kommer genomföras under tisdagen. Ett nytt stabsmöte kommer att hållas under eftermiddagen och läget kan då komma att ändras.

– Vi vidtar nu försiktighetsåtgärder för att upprätthålla så normal sjukvårdsverksamhet som möjligt. Osäkerheten kring leveranserna är fortsatt stor och vi måste därför förbereda oss på att bristen på förbrukningsartiklar kvarstår en längre tid, säger hon i pressmeddelandet.

I Region Västmanland har materielbristen slagit hårdast mot sjukhusen i Köping och Västerås. Där har alla planerade operationer ställts in sedan den 16 oktober. Det är fortfarande oklart exakt hur många patienter som drabbats. 

I ett pressmeddelande som gick ut under måndagen meddelade biträdande sjukvårdsdirektör Liselott Sjöqvist, att man hoppades kunna återuppta dagkirurgin i Köping från och med onsdag, och de övriga planerade operationerna i Västerås från och med torsdag.

– Detta bygger naturligtvis på att vi de kommande dagarna fortsätter att få in sjukvårdsmateriel i den omfattning vi fått i dag (måndag, redaktonens anmärkning), säger hon i pressmeddelandet.

 

Detta har hänt i leveranskrisen

 • Den 1 oktober byter fem regioner leverantör av sjukhusmateriel som till exempel engångsartiklar, sprutspetsar, dialysmaterial, hjärtklaffar, slangar till respiratorer och sterila handdukar. Berörda regioner är Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Den nya leverantören är Apotekstjänsts AB. I 18 år har företaget Mediq tidigare varit leverantör.
 • Redan torsdagen den 3 oktober går Akademiska sjukhuset för första gången upp i stabsläge. Orsaken är bristen på sjukvårdsmateriel. Sjukhus i alla de berörda fem regionerna är drabbade av försenade leveranser. Under fredagen hävs stabsläget på Akademiska, då bedömningen är att leveranserna skulle vara i gång efter helgen.
 • Regionerna Uppsala och Örebro län går upp i stabsläge onsdagen den 9 oktober eftersom det råder stor brist på sjukhusmateriel, då leveranserna haltar. 
 • Den 10 oktober uppger Akademiska sjukhuset att de ska ställa in all planerad slutenvård och alla planerade operationer nästa dag. Sen eftermiddag går även Socialstyrelsen upp i stabsläge samt sammankallar ett extra möte med regionerna för att få en lägesbild. Socialminister Lena Hallengren (S) kommenterar läget i ett mejl till Dagens Medicin: ”Det är mycket allvarligt”. Apoteksstjänsts vd Tomas Hilmo säger till Dagens Medicin att ”det handlar om dagar” att komma ikapp med leveranserna, men vill inte gå in närmare på orsakerna till problemen. Bland annat it-problem är det svar han lämnar. 
 • Fredagen den 11 oktober ställer Akademiska sjukhuset i Uppsala in omkring 30 planerade operationer. Sjukhuset aviserar att planerad sluten­vård och planerade operationer ska ställas in även på måndagen. Även Region Västmanland och Dalarna går upp i stabsläge. En av orsakerna är att Apotekstjänsts it-system inte fungerar. Petter Karlsson, förvaltningschef för varuförsörjningen för de fem regionerna, säger till Dagens Medicin att det handlar om att leverantören har problem med att ”få in varor i ett lagersystem och göra dem sökbara och därmed plockbara på lagret”.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, anser att regionernas beredskap är för låg och att regionerna kan bryta mot lagen. ”Regionerna är ansvariga enligt hälso- och sjukvårdslagen att säkerställa att de har bland annat förbrukningsartiklar”, säger Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap vid MSB, till TT under helgen. 
 • På måndagen aviserar Akademiska sjukhuset att all planerad slutenvård och alla planerade operationer ställs in även tisdag och onsdag. Socialstyrelsen kallar regionerna till ett extrainsatt möte med de fem regionerna där beredskapen ska diskuteras. 

Kommentarer