Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Kina godkänner nytt alzheimerläkemedel

Ett nytt läkemedel som påverkar tarmfloran visar gynnsamm effekt på kognitiva funktioner vid Alzheimers sjukdom, enligt en fas 3-studie i Kina. Läkemedlet väntas snart lanseras i landet, rapporterar sajten Endpoint News.

Annons:

Det har varit notoriskt svårt att utveckla nya läkemedel mot den fruktade demenssjukdomen. Den nu till synes sensationella nyheten kommer bara ett par veckor efter ett annat sensationellt besked på området, nämligen att företaget Biogen omvärderat tidigare avslutade studier med beta-amyloidantikroppen aducanumab.

Det nu aktuella läkemedlet består av sockermolekylen oligomannat, som utvinns ur havsalger. Den påstådda mekanismen vid Alzheimers sjukdom är att läkemedlet ska normalisera störningar i tarmfloran, vilket in sin tur bland annat ska ha gynsamma effekter på en inflammation i kroppen.

I ett pressmeddelande från den 2 november skriver företaget Shanghai Green Valley Pharmaceuticals att patienter som i fas 3-studien lottats till oligomannat förbättrade sin kognition enligt skalan Adas-cog, jämfört med placebo. Effekten syntes redan efter fyra veckor och höll i sig under 36 veckor. Ingen säkerställd effekt syntes dock på flera så kallade sekundära effektmått, enligt Endpoint News.Totalt ingck nästan 900 patienter i studien. 

Den svenske alzheimerforskaren Kaj Blennow ser försiktigt på de nya resultaten i en kommentar till Läkemedelsvärlden där han bland annat efterlyser data på biomarkörer vid alzheimer. Han vill invänta ytterligare fas 3-studier som företaget planerar genomföra för att få läkemedlet godkänt på andra marknader. 

– Dels får vi då se om det går att upprepa resultaten från den första studien, i Kina, i en större studie i en annan population. Och dels kommer säkerligen även eventuella effekter på alzheimerpatologin att analyseras i en sådan studie, säger Kaj Blennow till Läkemedelsvärlden.

Godkännandet för oligomannat i Kina är så kallat villkorat, vilket innebär att företaget måste inkomma med mer data om långtidseffekter och farmakologi till den kinesiska myndigheten NMPA.  

Relaterat material

Kommentarer