Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Ny begränsning för ms-läkemedel

Nu kommer EMA:s säkerhetskommitté med nya restriktioner för läkemedlen Lemtrada, vid skovvis multipel skleros, samt för jak-hämmaren Xeljanz, som kan ges vid reumatoid artrit. 

Annons:

Bakom rekommendationerna står säkerhetskommittén Prac vid den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. 

Redan i april kom restriktioner för Lemtrada (alemtuzumab), och nu uppdateras rekommendationerna. Infusionsläkemedlet ska endast ges till vuxna patienter som har högaktiv sjukdom trots behandling med minst ett sjukdomsmodifierande läkemedel eller i fall där sjukdomsförloppet snabbt försämras.

Enligt säkerhetskommittén ska läkare inte heller förskriva alemtuzumab vid vissa hjärt-kärlsjukdomar, blodsjukdomar eller till patienter med andra autoimmuna sjukdomar än multipel skleros.

Prac kommer också med nya rekommendationer för jak-hämmaren Xeljanz (tofacitinib), och numera ska läkemedlet användas med försiktighet till alla patienter med hög risk för blodproppar. En tidigare begränsning berörde endast patienter som låg i riskzonen för blodproppar i lungorna, och då gällde det höga doser av läkemedlet.

Enligt säkerhetskommittén ska patienter över 65 år endast få tofacitinib om ingen annan alternativ behandling finns att tillgå. 

Jak-hämmaren kan bland annat användas vid reumatoid artrit och psoriasisartrit.

Relaterat material
Användning av ms-läkemedlet Lemtrada begränsas
Begränsning för jak-hämmare

Kommentarer