Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Adam Wrafter/Bildbyrån

”Jag vet att jag inte är antisemit”

Den utpekade läkaren vid Karolinska svarar nu på anklagelserna och hur hen resonerat kring de uppmärksammade bilderna.

Annons:

– Jag vet att jag inte är rasist, jag vet att jag inte är antisemit, säger den utpekade läkaren till Sveriges Televisions Uppdrag granskning.

Hen har tidigare fattat ett administrativt beslut att omplacera den judiska läkaren på grund av vad hen för SVT uppger var en arbetsplatskonflikt. Den judiska läkaren anser däremot att omplaceringen beror på antisemitism.

Den utpekade läkaren är i intervjun med Uppdrag granskning ångerfull kring en av de bilder hen delat på sociala medier och som flera organisationer bedömt som antisemitisk. Läkaren kallar bilden kontroversiell men förklarar att hen inte såg den som antisemitisk och att bevekelsegrunden för delningen var kritik mot staten Israels agerande i Gazakriget 2014. Dagens Medicin har vid flera tillfällen sökt den utpekade läkaren för en intervju, utan framgång.

Den externa rapport som Karolinska universitetssjukhuset lät utföra konstaterade i februari 2018 att det inte fanns grund för merparten av de anklagelser som framförts utöver att den utpekade läkaren delat antisemitiska bilder i sociala medier. Det rapporten kunde slå fast var att den judiska läkaren sannolikt utsattas för trakasserier någon gång under 2014 eller 2015 genom att någon sagt ”här kommer judeghettot”. Om det var den utpekade läkaren kunde rapporten inte visa.

Enligt SVT fick Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm, ett mejl från Simon Wiesenthal Center i mars 2018 om att ”skandalen på Karolinska” skulle tas upp under ett publikt framträdande om den utpekade läkaren skulle återgå i tjänst. Irene Svenonius har uppfattat mejlet som ett hot. Ett liknande mejl skickades, enligt SVT, i början av juni. Två dagar senare meddelar Karolinska att den utpekade läkaren omplaceras.

I en intervju med Dagens Medicin försäkrar Patricia Enocson, hr-direktör vid Karolinska universitetssjukhuset, att omplaceringsbeslutet är sjukhusets eget.

– Vi hanterar alla personalärenden som den juridiska enhet vi är och vi är tjänstemän. Det här är helt och hållet ett sjukhusbeslut.

I ett pressmeddelande på onsdagen skriver Patricia Enocson:

”Vi har fattat beslut med stöd av tydliga fakta men kan aldrig tala offentligt om detaljer i enskilda personalärenden.”

Detta har hänt

Juli 2014.
Den utpekade överläkaren delar i sociala medier de bilder som senare bedöms vara antisemitiska. Forum för levande historia anser att en av bilderna är antisemitisk, Svenska kommittén mot antisemitism och Simon Wiesenthal Center anser att två bilder är antisemitiska.

2014/2015.
Någon ska ha sagt ”här kommer judeghettot” om den judiska läkaren och en kollega.

November 2016.
Den judiska läkaren får arbetsuppgifter utanför sin tidigare arbetsgrupp.

Juni 2017.
Den judiska läkaren nekas ledighet för en internationell konferens (men beslutet ändras senare). Hen har också möte med den utpekade överläkarens chef om de antisemitiska bilderna. Överläkarens chefsförordnande avslutas.

Februari/mars 2018.
Den judiska läkarens juridiska ombud kontaktar dåvarande sjukhusdirektör Melvin Samsom. Sjukhusets interna utredning visar inte på antisemitism.

Juni 2018.
Sjukhuset beslutar att tillsätta en extern utredning.

Oktober 2018.
Rabbi Abraham Cooper vid Simon Wiesenthal Center skriver till den tillförordnade sjukhusdirektören Annika Tibell om anklagelserna.

November 2018.
Anklagelserna blir kända utanför Karolinska och Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder ett tillsynsärende om huruvida Karolinska fullföljt sin utredningsskyldighet.

Januari 2019.
Karolinskas läkarförening och Stockholms läkarförening anmäls till DO.

Februari 2019.
Den externa utredningen blir offentlig. Den visar att det rådde till viss del delade meningar kring överläkarens beslut att inledningsvis neka den judiska läkaren ledigt för deltagande i en internationell konferens men att det ändå kunde anses som motiverat. Någon grund för att den judiska läkaren skulle blivit diskriminerad vad det gällde lön, möjligheten till forskning och fördelning av arbetsuppgifter kunde däremot inte hittas. Utredningen konstaterade vidare att den judiska läkaren sannolikt kan ha utsatts för trakasseri av någon kollega år 2014 eller 2015 och att Karolinska inte agerat tillräckligt som arbetsgivare när anklagelserna först blev kända i mars 2018.

Mars 2019.
Den judiska läkarens ombud kontaktar Håkan Sörman, ordförande i Karolinskas styrelse och Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm, och beskriver den judiska läkarens arbetssituation som ohållbar till följd av att tidigare omplaceringsbeslut.

Juni 2019.
Karolinska omplacerar den utpekade läkaren.

Juli 2019.
DO beslutar utifrån uppgifter i ett av de pågående tillsynsärendena om att inleda ett tredje ärende, nu en tillsyn om huruvida den judiska läkaren har blivit utsatt för repressalier av Karolinska.


Kommentarer

Kommentarsfunktionen är för tillfället avstängd