Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Lägre hudcancerrisk bland fetmaopererade

En långtidsuppföljning av den svenska icke-randomiserade studien SOS pekar på att patienter med fetma som genomgick magsäcksoperation i lägre utsträckning insjuknade i elakartad hudcancer, jämfört med patienter i en kontrollgrupp som fick konventionell fetmabehandling på vårdcentraler.

Annons:

Forskarna poängterar dock att fynden inte stödjer att fetmakirurgi ska ses som en folkhälsoinsats mot hudcancer utan snarare att resultaten visar på en koppling mellan fetma och hudcancer.

SOS-studien startade 1987 och omfattade totalt strax över 4 000 patienter, varav hälften genomgick fetmakirurgi. Genom åren har forskarna studerat flera hälsoutfall i respektive grupp och nu gäller det alltså elakartad hudcancer, det vill säga skivepitelcancer och malignt melanom.

Under 18 års uppföljning hade dessa sjukdomar drabbat 23 personer i kirurgigruppen, jämfört med 45 personer i kontrollgruppen. Den största delen av skillnaden bestod av färre fall av malignt melanom i kirurgigruppen.

– Det här ger ytterligare evidens för att det finns en koppling mellan fetma och elakartad hudcancer, och att man borde betrakta fetma som en riskfaktor för de här cancerformerna, säger studiens försteförfattare Magdalena Taube i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Läs abstract till studien:

Relaterat material

Kommentarer