Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare. Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare. Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd. Bild: Malin Norlén

”Den kliniska forskningen i sjukvården behöver öka”

Att det finns en stor förbättringspotential för svensk forskning är knappast kontroversiellt, skriver Cancerfonden i en replik.

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

Cancerfondens främsta mål är att via forskningsfinansiering och opinionsbildning påverka förutsättningarna för en högkvalitativ cancervård och ett effektivt preventionsarbete i Sverige. Vår vision är att besegra cancer.

När vi uppmärksammar brister i vården, eller som i det aktuella fallet påtalar de framtida riskerna med ett avsvalnande forskningsklimat, finns alltid en baksida i den meningen att detta kan oroa enskilda människor. Det är förstås beklagligt, men inte ett argument för att avstå från att lyfta fram den problematik som finns kring exempelvis behovet av att öka omfattningen på den kliniska forskningen i sjukvården. Det är en viktig fråga för alla patienter, inte minst cancerpatienter.

Själva sakfrågan, att det finns en stor förbättringspotential för svensk forskning, är knappast kontroversiell. Cancerfonden har med hjälp av data, sammanställd av Vetenskapsrådet, följt svensk cancerforsknings utveckling i jämförelse med andra länder under lång tid. Man kan förstås för tillfället få det att se bättre ut genom att räkna forskningspublikationer med mera per folkmängd, vilket vi också påpekade i Cancerfondsrapporten Forskning. Den övergripande trenden är ändå tydlig, och även statliga utredningar, propositioner från regeringen, rapporter från forskningsorganisationer med flera är överens om att Sverige som forskningsnation på ett generellt plan inte utvecklats i samma takt som jämförbara länder.

Låt oss tillsammans ändra på det.

Relaterat material
”Cancerfondsrapporten är undermålig och bör dras in”

Kommentarer