Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Folkhälsomyndigheten utreder ökningen av antalet fall av magåkomman cryptosporidios.

Folkhälsomyndigheten utreder ökningen av antalet fall av magåkomman cryptosporidios. Bild: Rikard Berglund

Fall av cryptosporidium utreds

Flera fall av magåkomman cryptosporidios utreds av Folkhälsomyndigheten som nu letar efter smittkällan. Eftersom ökningen skett i olika delar av landet tror myndigheten inte att smittan är vattenburen.

Annons:

Den lilla parasiten cryptosporidium kan orsaka svåra buksmärtor och vattniga diarréer, tillika huvudvärk och feber. Nu har antalet bekräftade fall av sjukdomen plötsligt ökat, vilket har fått Folkhälsomyndigheten att påbörja en utredning.

– Vi ser fler fall än vanligt, vilket vi har reagerat på. I vanliga fall har vi mellan 20 och 70 fall i november, men redan nu (14 november) har vi haft över 100 fall, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Både Östersund (2010) och Skellefteå (2011) har tidigare drabbats av utbrott till följd av cryptosporidium med tusentals smittade som följd. I bägge fallen var det förorenat dricksvatten som låg bakom smittspridningen.

Men den ökning av antalet fall som Folkhälsomyndigheten nu ser är spridd över landet, varför man inte tror att smittan är vattenburen på samma sätt som i Östersund och Skellefteå.

– Vi ser en ökning i flera regioner. Ökningen är störst i Stockholm, Halland, Jönköping, Västra Götaland och Östergötland, säger Anneli Carlander.

Vad smittan beror på, vet man ännu inte.

– Nu pågår ett intensivt arbete, framför allt ute i regionerna där de olika smittskydden har skickat ut enkäter till de drabbade med frågor om vad de har ätit, vad de har gjort eller varit, säger Anneli Carlander.

Förhoppningen, säger hon, är att hitta en minsta gemensam nämnare bland fallen, så att man kan ringa in smittkällan.

– Det är vår förhoppning. Vi har haft möte med både Livsmedelsverket och smittskydden ute i landet. Den här parasiten kan smitta via livsmedel, vatten eller genom kontakt med smittade djur. Vi håller också på att typa parasiten, säger Anneli Carlander.

Fakta: Cryptosporidium

Cryptosporidium är en parasit som ger upphov till cryptosporidios som orsakar framför allt diarré.

Cryptosporidium förökar sig i kroppen hos människor och djur och sprids med avföringen.

Infektion med cryptosporidium läker utan behandling efter ett par veckor. Komplikationer är ovanliga.

Under 2010 utbröt ett stort vattenburet utbrott i Östersund, 2011 i Skellefteå.

Källor: Smittskyddsinstitutet och Sjukvårdsupplysningen.


Kommentarer