Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock (montage)

Så bra koll har Europas vårdpersonal på resistens

Över 18 000 vårdanställda har svarat på den europeiska smittskyddsmyndighetens, EDCD:s enkät om antibiotika och resistens.

Annons:

En klar majoritet, 97 procent, svarade rätt på frågan om huruvida antibiotika har en effekt på virussjukdomar som förkylning och influensa. Samtidigt kände endast 75 procent till sambandet mellan antibiotikaanvändning och risken för resistensutveckling. Endast 88 procent kände till att friska människor kan bära på antibiotikaresistenta bakterier.

De tillfrågade i enkäten var bland annat läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare, farmaceuter och övriga kategorier, såsom sjukhuschefer och tandtekniker.

Läs mer om undersökningen och hur svenska läkare och sjuksköterskor svarade här.

Kommentarer