Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Marlene Midvedt är en av finalisterna i Framtidens ledare inom sjukvården.

Marlene Midvedt är en av finalisterna i Framtidens ledare inom sjukvården. Bild: Pax Engström

Hon bygger för patientens och personalens trivsel

Det har gått sex år sedan Marlene Midtvedt öppnade Capio vårdcentral i Strömstad tillsammans med sin man. I dag är hon verksamhetschef över 27 medarbetare, och arbetar ständigt med att utveckla verksamhetens arbetssätt.

Annons:

Kort om Marlene Midvedt

Ålder: 38 år.

Bor: Strömstad.

Gör: Verksamhetschef på Capio vårdcentral i Strömstad.

Utbildning: Specialistsjuksköterska, distriktssköterska med inriktning mot folkhälsa, Högskolan Väst i Trollhättan.

Kuriosa: På vårdcentralen där Marlene Midvedt är chef arbetar man efter tio budord. Tre av dem är: ”vi ser varandra”, ”vi har roligt på jobbet” och ”vi hjälper varandra”.

Vem är din förebild som ledare? Båda makarna Obama är förebilder, och Fredrik Reinfeldt. 

Det har gått sex år sedan Marlene Midtvedt öppnade Capio vårdcentral i Strömstad tillsammans med sin man. I dag är hon verksamhetschef över 27 medarbetare, och arbetar ständigt med att utveckla verksamhetens arbetssätt.

– När vi skulle öppna vårdcentralen satt jag och googlade och hittade en rapport från Region Skåne som hette Framtidens vårdcentral. I den fanns en modell som vi har byggt upp vår vårdcentral kring, och om fungerar fantastiskt bra, säger hon.

Modellen för vårdcentralen bygger på att personalen finns på en sida, och patienterna på den andra. I mitten finns behandlingsrummen där vårdpersonal och patienter möts.

– Man möts på neutral mark, i stället för att patienten kommer in i läkarens rum. Patienten kan klä av sig i lugn och ro. Har man fått ett tråkigt besked kan man sitta kvar en stund, om man vill det. Det är också byggt för framtiden. Patienten kan sitta hos oss och skypa med sin läkare på sjukhuset om den inte har möjlighet att ta sig dit.

Marlene Midvedt berättar att vårdcentralens utformning har lett till en bättre miljö för både patienter och personal.

– Den sidan som personalen befinner sig på är byggd som ett öppet kontorslandskap. Där råder en nästan hemmalik miljö, man kan gå runt i strumporna om man vill. Det har lett till att vi aldrig pratar patienter i fikarummet, eller vid matbordet som är svårt att undvika på en vanlig vårdcentral eftersom det är där man möts. Och när personalen mår bra får patienterna en bättre vård, säger hon.

Att personalgruppen mår bra och trivs, tror Marlene Midtvedt är själva kärnan i en framgångsrik verksamhet.  Även om hon inte vill överdriva sin betydelse som chef, tror hon att hennes inställning har stor betydelse för trivseln.

– Jag tror verkligen i grunden – och då är jag inte kyrklig eller så – att människor är godhjärtade. Och jag tror på mottot: är du god mot andra, så är folk goda tillbaka. Det stämmer inte alltid när man är chef, medarbetare måste få vara frustrerade på mig som chef. Men jag tror att är man snäll så får man folk med sig. Vet medarbetarna att det jag gör är för deras bästa, då får jag dem med mig.

Marlene Midtvedt tar vårdcentralens läkare som ett exempel.

– Många läkare i primärvården arbetar väldigt mycket. Jag tror inte att så många tänker på det – men de får inga fikapauser, de får ingen lunch. De sitter halva kvällarna med administration – och de bara förväntas klara av det. Jag tror att nästan alla chefer faller på det i primärvården. Det är ganska enkelt, om jag ser till att läkarna har en lika bra arbetsmiljö som alla andra, får jag med mig dem.

Genom åren har hon märkt att hennes sätt att arbeta också spillt över på personalens sätt att behandla varandra och patienter.

Förutom Marlene Midtvedts arbete på vårdcentralen föreläser hon också om betydelsen av ett gott bemötande.

– Mitt föredrag handlar just om det, om vi har en bra arbetsmiljö och vi behandlar varandra bra så påverkar det patienterna. De märker om vi är snäsiga mot varandra, det går ner i alla led, säger hon.

Sjukvårdens ledarskapsakademi delar ut ledarpriset

Sjukvårdens Ledarskapsakademi är en stiftelse med syfte att stärka ledarskapet i svensk hälso- och sjukvård.

Stiftelsen driver ett mentor- och managementprogram, arrangerar Sjukvårdens ledarskapsdag och delar ut priset Framtidens ledare i vården.

Juryn utgår från följande kriterier i sina val:

1. Personen är chef eller har en annan ledarroll och är högst 45 år.

2. Han eller hon är en dedikerad, entusiastisk och engagerad ledare.

3. Har visat prov på strategisk förmåga och visionärt tänkande.

4. Har visat god förmåga att driva förändring och utveckla verksamheten.

5. Har en god förmåga till samarbete och kommunikation.

6. Tar tillvara och utvecklar sina medarbetares kompetenser.

7. Uppfyller verksamhetens mål.


Relaterat material
Hans okonventionella syn har skapat lösningar
Hon leder nivåarbetet för svensk sjukvård

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler