Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Dränage perforerade lunga och hjärta

Patienten som fick ett thoraxdrän för att tömma lungsäcken på vätska avled. Ivo inleder en tillsyn av kliniken.

Annons:

Det var på ett sjukhus i Västsverige som en multisjuk patient till följd av hjärtsvikt hade rikligt med pleuravätska. Ett thoraxdrän sattes in för att tömma lungsäcken på vätska inför en operation. När dränet sattes in uppstod en arteriell blödning och patienten visade tecken på pneumothorax. Patienten försämrades snabbt och avled trots upplivningsförsök. Vid obduktionen visade det sig att dränaget perforerat båda lungan och hjärtat.

Inspektionsmyndigheten för vård och omsorg, Ivo, anser inte att sjukhuset har utrett händelsen i nödvändig omfattning. Ivo begärde en komplettering av vårdgivarens utredning och bedömer inte att sjukhuset till fullo levererat de resonemang och analyser som kompletteringsbegäran rörde.

Kompletteringen som Ivo begärde bestod av en rad frågor, bland annat huruvida ingreppet utfördes med adekvat metod, om tillräcklig förberedelse fanns inför ingreppet och om utgången hade kunnat bli en annan om ingreppet gjorts på operationsavdelning eller på röntgen. 

Ivo kommer att fortsätta granskningen i ett tillsynsärende.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler