Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Andreas Kling tog emot priset på Sjukvårdens ledarskapsgala.

Andreas Kling tog emot priset på Sjukvårdens ledarskapsgala. Bild: Pax Engström

Han är Framtidens ledare i sjukvården

Andreas Kling, verksamhetschef vid Danderyds sjukhus, tog i dag emot priset som Framtidens ledare i sjukvården.

Annons:

– Jag känner mig väldigt hedrad. Det var hedrande bara att bli nominerad, säger Andreas Kling. 

Priset delades ut på Sjukvårdens ledarskapsgala och Andreas Kling var en av tre finalister. Han är utbildad specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Sedan två år han verksamhetschef för internmedicin och neurologi på Danderyd.

I juryns motivering till varför Andreas Kling är Framtidens ledare står det att han är en ledare som ”med transparens, kunskap och tydligt uppsatta mål visar vägen framåt; alltid med patientbemötande i fokus. Årets pristagare väjer inte för de svåra prioriteringsfrågorna och har modet att ifrågasätta slentrianmässigt använda sanningar”.

I en längre intervju med Andreas Kling från november berättar han om sin syn på ledarskap och sina ibland okonventionella sätt att lösa bemanningen.

Sjukvårdens ledarskapsakademi delar ut ledarpriset

Sjukvårdens Ledarskapsakademi är en stiftelse med syfte att stärka ledarskapet i svensk hälso- och sjukvård.

Stiftelsen driver ett mentor- och managementprogram, arrangerar Sjukvårdens ledarskapsdag och delar ut priset Framtidens ledare i vården.

Juryn utgår från följande kriterier i sina val:

1. Personen är chef eller har en annan ledarroll och är högst 45 år.

2. Han eller hon är en dedikerad, entusiastisk och engagerad ledare.

3. Har visat prov på strategisk förmåga och visionärt tänkande.

4. Har visat god förmåga att driva förändring och utveckla verksamheten.

5. Har en god förmåga till samarbete och kommunikation.

6. Tar tillvara och utvecklar sina medarbetares kompetenser.

7. Uppfyller verksamhetens mål.


Relaterat material

Kommentarer