Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Anders Friberg, Region Gävleborg

Gävle sjukhus tvingas stänga akutvårdsplatser

Bristen på anställda sjuksköterskor har länge varit ett problem vid Gävle sjukhus. Nu tvingas Region Gävleborg att stänga en fjärdedel av akutvårdsavdelningen Mava.

Annons:

– Vi har fler inhyrda sjuksköterskor än fast anställda. Det blir för tungt för den ordinarie personalen och vi har därför tagit beslut om att stänga, säger Roger Westerlund, verksamhetschef vid Region Gävleborg.

Den medicinska akutvårdsavdelningen Mava har i normala fall plats för 22 patienter. Nu ska sex av platserna stängas den 13 december. Detta för att det saknas anställda sjuksköterskor.

– Jag har rätt att hyra in personal för att klara verksamheten. Men just nu har vi sex anställda sjuksköterskor och 16 inhyrda, det fungerar inte, säger Roger Westerlund.

Det senaste året har regionen stängt 33 medicinplatser till följd av sjuksköterskebrist. Att man nu tvingas stänga ytterligare sex platser ser Roger Westerlund som alarmerande.

– Läget är allvarligt. Jag är på riktigt oroad. Det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor under flera år, men det senaste året har omsättningen varit större än tidigare, säger han.

Förhoppningen är att avdelningen ska kunna öppna upp platserna under nästa år. Till dess kommer patienter att slussas vidare till andra avdelningar.

– Vi har anställt tre sjuksköterskor som börjar efter jul. Men vi behöver ha 13 anställda. Lyckats vi rekrytera fyra till kan vi börja bedriva full verksamhet igen, säger Roger Westerlund.

Att regionen har haft svårt att anställa sjuksköterskor tror Roger Westerlund har flera orsaker, bland annat den ökade rörligheten.

– Vad som är tydligt är att vi måste bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi behöver ha något att erbjuda, som högre ob-tillägg, bättre pensionsförmåner, friskvård, möjligheten att lägga sina egna arbetstider. Det finns många saker vi kan förbättra, säger han.

Sjukhuset har haft det svårt med sjuksköterskebemanningen under flera års tid. För dryg två år sedan riskerade två tredjedelar av sjukhusets strokeplatser att stängas, något som den gången räddades med inhyrd personal.

Relaterat material
Gävle sjukhus behåller strokeplatser
Kris i Gävles strokevård

Kommentarer