Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Det händer i vården under 2020

Kongresser och utredningar, seminarier och beslut. Här är ett axplock av allt som händer i hälso- och ­sjukvården under 2020. 

Annons:

Januari

 • Allmänläkardagarna i Göteborg arrangeras den 24–26 januari.

Februari

 • Den 3 februari uppmärksammas att den nationella cancerstrategin funnits i tio år med ett arrangemang på Karolinska institutet.
 • Akutsjuksköterskedagarna arrangeras den 6–7 februari av Dagens Medicin Agenda.
 • Socialstyrelsen ska redovisa uppdrag om tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården.
 • Swedehearts årsrapport publiceras den 14 februari.
 • Senast den 14 februari ska Sofia Wallström redovisa sin utredning om OPS-lösningen som finansieringsmodell.

Mars

 • Den 11–13 mars hålls Svenska psykiatrikongressen i Göteborg.
 • Den 11-14 mars hålls Endo-diabetesmöte i Uppsala.
 • Den 17–18 mars arrangerar Dagens Medicin Agenda Vårdarenan, det stora mötet för svensk hälso- och sjukvård.
 • Den 16–19 mars hålls Onkologidagarna i Växjö.
 • Den 28–31 mars arrangeras den europeiska psykiatrikongressen EPA i Madrid.
 • Den 31 mars ska Anna Nergårdh lämna sitt huvudbetänkande i utredningen om en samordnad utveckling för god och nära vård.
 • Den 31 mars ska Socialstyrelsen redovisa sitt uppdrag att utveckla hälso- och sjukvårdens och social­tjänstens behandlingsarbete för våldsutsatta.

April

 • Senast den 1 april ska utredare Åsa Kullenberg lämna en delredovisning i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.
 • Den 22–24 april hålls Svenska kardiovaskulära vårmötet i Malmö.

Maj

 • Den 5–7 maj arrangeras både Svenska lungkongressen i Umeå och e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg.
 • Under 13–15 maj hålls Sfams kongress i Åre och Gastrodagarna i Borås. 
 • Infektionsveckan äger rum den 26–29 maj i Uppsala.
 • Den 29 maj till 2 juni arrangeras cancerkonferensen Asco i Chicago, USA.
 • Den 29 maj ska Socialstyrelsen slutredovisa uppdraget om att utveckla e-hälsa och välfärds­teknik.
 • Den 31 maj ska Socialstyrelsen lämna en delrapport om skillnader i den neonatala vården.

Juni 

 • Utredningen om en samman­hållen kunskapsstyrning ska lämna sitt slutbetänkande senast den 30 juni.
 • Reumatologikongressen Eular i Frankfurt arrangeras den 3–6 juni.
 • Den 21–25 juni arrangeras ICM Triennial Congress för barn­morskor på Bali.

Juli

 • Almedalsveckan i Visby pågår 28 juni–5 juli med en mängd vård­relaterade seminarier och debatter.

Augusti

 • Kirurgveckan arrangeras den 17–21 augusti i Luleå.
 • Mellan den 31 augusti och 4 september arrangeras hjärt-kärl-kongressen ESC i Paris.

September

 • Den 2 september ska Social­styrelsen slutredovisa uppdraget om omfattningen av återinläggningar av multisjuka och sköra äldre.
 • Senast den 20 september ska regeringen lämna höstbudgeten.
 • Europeisk arbetsterapikongress Cotec i Prag arrangeras den 23–27 september.
 • Reumadagarna i Stockholm arrangeras på Karolinska institutet den 23–25 september.
 • Europeiska diabeteskongressen EASD i Wien arrangeras 21–25 september.

Oktober

 • I början av oktober brukar Nobelpristagarna tillkännages.
 • I oktober är Stockholm och Folkhälsomyndigheten värd för tredje konferensen om Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) med cirka 100 deltagande länder.
 • Första veckan i oktober arrangeras Hematologidagarna i Lund.

November

 • Den 14–15 november håller Fysioterapeuterna sin kongress i Stockholm. 
 • Den 18–19 november håller Läkarförbundet sitt fullmäktige.

December 

 • Nobelpris­utdelningen sker den 10 december.
 • Under hösten 2020 ska regeringen också presentera en ny forskningsproposition. 

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler